กาฬสินธุ์-กระทรวงวัฒนธรรมชูโปรเจคบวรออนทัวร์ท่องเที่ยวคุณภาพ

16

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมต้นแบบ สหัสขันธ์ไดโนโรด  อ.สหัสขันธ์ และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวหลักต่อยอด บวรออนทัวร์เป็นท่องเที่ยวคุณภาพ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563  บนยอดเขาภูสิงห์  นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม  นางกมลรัตน์  สิมมาคำ  วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์  ชมทัศนียภาพบริเวณลานธรรมมรรค8 วัดพุทธาวาสภูสิงห์  พุทธสถานท่องเที่ยวของ อ.สหัสขันธ์  โดยมีพระครูสิริพัฒนนิเทศ  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาสภูสิงห์  นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  พร้อมตัวแทนชุมชนอ.สหัสขันธ์  ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม  จากนั้นเดินทางด้วยรถรางนำเที่ยวของ ทต.โนนบุรี  ไปยังวัดพุทธนิมิต (ค่าว)  กราบพระอาจารย์ณรงค์  ชยมงฺคโล  เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต  ก่อนจะออกเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์สิรินธร  และเข้าพบปะประชาชนที่ชุมชนคุณธรรมสหัสขันธ์ไดโนโรด

นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวว่า  อ.สหัสขันธ์ มีความอุดมสมบูรณ์  มีความพร้อมอย่างมากในด้านการท่องเที่ยว  ทั้งยังตอบโจทย์ในโครงการบวรออนทัวร์ของกระทรวงวัฒนธรรม  ที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้  ด้วยวัดที่มีความสวยงามจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมากในแต่ละวัน  อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจะตอบโจทย์ได้ดีทั้งด้านท่องเที่ยวคุณภาพ และเสริมสร้างพลังของชุมชน                                                                         

นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า ในช่วงออกพรรษาทาง อ.สหัสขันธ์  ได้กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะ สักการะพระประชาชนบาล  นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ซึ่งเป็นงานประจำปีที่ได้จัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ในวันที่ 5-11 ตุลาคม 2563  โดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์  เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ในการจัดงานประเพณีปีนี้  เป็นการการันตีได้ว่า อ.สหัสขันธ์  ได้ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรอย่างแท้จริง  ตัวเลขของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยวันละ 1,000 คนต่อวัน  ขณะที่วันหยุดสัปดาห์  มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไม่น้อยกว่า 2-3 คนต่อวัน   พลังบวร เป็นกลไกสำคัญที่พัฒนาในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว  เศรษฐกิจ  สังคม และประชาชน  ที่ยังต้องพึ่งพากันและกัน  ทั้งวัด  ชุมชน/หมู่บ้าน และส่วนราชการ

นายยุทธนา  เกียรติดำเนินงาม/ ภาพข่าว จ.กาฬสินธุ์