อบจ.บึงกาฬร่วมงานวันรพีรำลึกพระเกียรติคุณพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

24

วันที่ 7 ส.ค. เวลา 09.00 น. ที่หน้าสำนักงานศาลจังหวัดบึงกาฬ ภายในศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมประกอบพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นพระราชโอรส พระองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยคุณูปการอันล้นพ้น เนติบัณฑิตยสภาจึงได้ถวายการยกย่องพระองค์ เป็น พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคมของ ทุกปี เป็น “วันรพี” ในช่วงเช้ามีพิธีทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 7 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายอนุพงษ์ โพร้งประภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัด ศาลเยาวชนและครอบครัว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วมงานดังกล่าว