กมธ.ที่ดินจัดสัมมนา

13

กรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา ให้ความรู้แก่ประชาชนที่อำเภอยางชุมน้อย เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ 09.30 น. วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประชาชนในพื้นที่อำเภอยางชุมน้อยและอำเภอราษีไศล เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 350 คน นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย ให้การต้อนรับ นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต 8 ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน โอกาสนี้ นายปวีณ แซ่จึง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพบปะกับประชาชนที่เข้าสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต 8 กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่ที่พบปัญหาด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการประกาศแนวเขตป่าทับที่ทำกินของประชาชน หรือปัญหาการบริหารจัดการน้ำในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างความต้องการของประชาชนกับการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิงในปัจจุบันที่มีการเพิ่มของของประชากร การขยายตัวของชุมชน ทำให้ความต้องการใช้ที่ดินและน้ำเพื่ออยู่อาศัยและการประกอบอาชีพเพิ่มสูงขึ้น