เลย-มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย

53

เลย-มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.ปากชม จ.เลย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมเทศบาลตำบลคอนสา อำเภอปากชม จังหวัดเลย นายชนาส ชัชวาลย์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย มีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคอนสา ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสา ข้าราชการและ

นายกเทศมนตรีตำบลคอนสา รายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลยว่า พื้นที่ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย มีพื้นที่ 196.43 ตารางกิโลเมตร 10 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ของ จ.เลย ได้รับผลกระทบ น้ำป่าไหลหลากมีระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ 10 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา จังหวัดเลยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ของพื้นที่ตำบลเชียงกลม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ และเตรียมพร้อมช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยตลอด 24 ชั่วโมง

พื้นที่ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลยเป็นที่ราบลุ่มต่ำ แบ่งท้องที่ 10 หมู่บ้าน มีประชากร 5,678 คน ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จังหวัดเลย ได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้นที่ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอโดยบูรณาการหน่วยงาน ทหาร ฝ่ายปกครอง ชลประทาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และเครือข่ายมูลนิธิอาสาสมัคร ต่างๆ ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยงภัย และอพยพประชาชนไปอยู่ในจุดปลอดภัย จัดอาหาร ถุงยังชีพและประกอบเลี้ยงแก่ประชาชนผู้อพยพและประสบปัญหาอุทกภัย ระดมเครื่องจักรในการกู้ภัย เพื่อช่วยเหลือในการคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้ได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆ จัดตั้งทีมกู้ภัยเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วย จังหวัดเลยได้ขอความอนุเคราะห์ถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 210 ครัวเรือน

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย