เลย-“คนละยำ”ลุยแจกเสื้อผ้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

20

อ.เมืองเลย จ.เลย จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของ อ.เมืองเลย “คนละยำ” พ่อค้าเมืองเชียงคานลุยแจกเสื้อผ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย 10,000 ชุด
จากที่ จ. เลย ประสบกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของร่องมรสุมและพาพยุโซนร้อน”ชินลากู” บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เกิดอุทกภัย น้ำเอ่อท่วมพื้นที่ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2563 สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน ที่พักอาศัย พื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์และมีประชาชนจังหวัดเลยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ รวม 12 ตำบล 73 หมู่บ้าน 1,204 ครัวเรือน

โดยมีรายงานปริมาณน้ำฝนพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อ.เชียงคาน จำนวน 3 ตำบล รวม 14 หมู่บ้าน 163 ครัวเรือน จำนวน 734 คน อ.ปากชม จำนวน 5 ตำบล รวม 38 หมู่บ้าน 450 หลังคาเรือน อ.นาด้วง จำนวน 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน รวม 91 หลังคาเรือน และ อ.เมืองเลย ประชาชนได้รับผลกระทบ ประมาณ 500 หลังคาเรือน หนักสุดคือ ต.น้ำสวย มีบ้านเรือนที่ต้องซ่อมบำรุงมาก 70 หลัง ยุ้งข้าว 24 หลัง รถยนต์โดยสาร 1 คันและจักรยานยนต์ 14 คันค้นหาได้มาทั้งหมดแต่ต้องซ่อมใหญ่ ส่วนเงิน 100,000 บาทของนายบุญไทย บุตรดา ผู้ใหญ่บ้านสูบ หมู่ 1 ที่จมน้ำไปกับตู้เก็บนั้นค้นหาได้ตู้คืนมา ส่วนเงินหายไปกับกระแสน้ำ เฉพาะ ต.น้ำสวยต้องใช้งบประมาณแก้ไขจำนวน 7 ล้านบาท แต่ละวัน“ชาวไทยไม่ทิ้งกัน” จัดส่งสิ่งของมาช่วยผู้ประสบภัย ทั้งเดินทางเข้าพื้นที่ด้วยตนเองเดินแจกตามหมู่บ้านต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2563 นายสกุลพร สาธิกากุล เจ้าของร้าน ”คนละยำ” ถนนชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย กล่าวว่า ตนและญาติก็ชอบทำบุญอยู่แล้วในโอกาสต่างๆ ยิ่งมาทราบข่าวจากสื่อสารมวลชนและกลุ่มกู้ภัย ได้เห็นภาพแห่งการสูญเสียอย่างนักและยังเห็นคราบน้ำตาของผู้ได้รับผลกระทบครั้งนี้ ตนเห็นใจและสงสารมาก มองเห็นความทุกข์ ความเดือดร้อนของประชาชนที่มีทรัพย์สินสูญหายไปกับกระแสน้ำ สิ่งของที่จำเป็นในชีวิต ในครอบครัว รวมถึงเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย จึงชวนญาติ เพื่อนๆนำเสื้อผ้าจำนวน 10,000 ชุด ผมขับรถแจกเองทั้ง 10 หมู่บ้านได้ครบทุกครัวเรือน และ อีกบางส่วนต้องมอบให้กับเทศบาลตำบลน้ำสวยเพื่อช่วยแจกต่อไปยังประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหนักในครั้งนี้ ด้วย ชาวไทยน้ำในดีงามไม่ทิ้งกัน แม้จะเป็นการช่วยเหลือได้ไม่ครบไม่ถึงจุดของความเดือดร้อนหนักและปัญหาสำคัญ ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมครับ

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย