สุรินทร์-ขนส่งฯสุรินทร์แถลงข่าว ประมูลเลขทะเบียนรถสวยครั้งที่ 7

37

สุรินทร์-ขนส่งฯสุรินทร์แถลงข่าว ประมูลเลขทะเบียนรถสวยครั้งที่ 7 เป็นการประมูลแบบเคาะไม้ครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นต่อไปเป็นการประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต คาดมีรายได้จากการประมูลครั้งจะมีเงิน เข้าสมทบกองทุน กปถ.ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

วันนี้ (5 สิงหาคม 63 ) ที่ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ แถลงข่าว การประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 7 โดยมีนายอดิเทพ   กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ ร่วมแถลงข่าว ซึ่งมีนายกฤติกร   ชาวอ่างทอง ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

นายกฤติกร   ชาวอ่างทอง ขนส่งจังหวัดสุรินทร์  ได้กล่าวถึงจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวยนั้น เนื่องจากมีความต้องการทะเบียนรถเลขสวยจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดสุรินทร์ จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมาแล้ว   6  ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 เป็นการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โดยใช้วิธีการประมูลด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) สามารถ  ทำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาแล้ว เป็นจำนวน    เงินไม่น้อยกว่า 110 ล้านบาท จำนวนหมายเลขทะเบียนที่จะนำออกประมูลมีทั้งหมด จำนวน 301 หมายแลข

ขณะที่นายอดิเทพ   กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 7 หมวดอักษร กธ จังหวัดสุรินทร์ “การงานก้าวหน้า ธุรกิจก้าวไกล” ในวันนี้ ทะเบียนรถ หมวดอักษร กธ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 301 หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไป เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมการประมูลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังนำรายได้ส่วนหนึ่งไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย กำหนดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ การประมูลครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ใช้วิธีการประมูลด้วยวาจา (เคาะไม้) ต่อไปจะเป็นการประมูลในระบบอินเตอร์เน็ต ความสนุกสนานเร้าใจจะไม่เหมือนกัน การประมูลด้วยวาจา (เคาะไม้) จะมีความสนุกสนาน เร้าใจ ลุ้น มากกว่า ที่สำคัญป้ายที่ประมูลได้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินตลอดไป เป็นมรดกตกถึงทายาทโดยมีเอกสารแสดงสิทธิ์ครอบครองสามารถซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ใช้กับรถเก่าหรือรถใหม่ก็ได้  จดทะเบียนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอลำดับ ไม่มีรถก็มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลได้ เงินที่ได้จากการประมูล ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนสนับสนุนงานวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ในการจัดแถลงข่าว ประมูลเลขทะเบียนรถสวยครั้งที่ 7 ครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการนำไปใช้  และเงินจากการชำระภาษีป้ายทะเบียนรถก็จะกลับมากพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ทะเบียนรถ แผ่นป้ายเป็น Graphic ที่นำลักษณะโดดเด่นของจังหวัดสุรินทร์มาแสดงไว้บนแผ่นป้าย โขลงช้าง พระอาทิตย์ ผ้าไหม รวงข้าวหอมสุรินทร์ ห้วยเสนง และดอกกันเกราจะเป็นแบบกราฟิก สวยงามบ่งบอกถึงเอกลักษณ์จังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะช้างซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศชาติ และจังหวัดสุรินทร์ ป้ายทะเบียนเลขสวย ที่นำออกประมูล จำนวน 301 เลขทะเบียน ผ่านการปลุกเสก เพื่อความเป็นศิริมงคลจากพระครูอาภัสร์ธรรมคุณ หรือหลวงปู่รอด อาภัสสโร เจ้าอาวาสวัดโคกกรม  เจ้าคณะตำบลโคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ พระเกจิอาจารย์ ชื่อดัง แดนอีสานใต้ นั่งอธิฐานจิต ขณะที่พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ลงแผ่นป้ายทะเบียนเลขสวย ทั้งหมวด “กธ” เพื่อความเป็นศิริมงคล แก่ทะเบียนรถสวย และผู้ที่ชนะประมูลทะเบียนรถสวยไปได้

เขมชาติ ชุณหกิจขจร..ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์…รมิตา สิงหเสรี