หนองคาย-น้ำโขงขึ้นฉับพลันวันเดียว 160 ซม

22

น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย ยังขึ้นฉับพลันต่อเนื่อง จากมวลน้ำที่ไหลมาจากตอนเหนือทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเกิดจากฝนตกหนัก จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ซินลากู”  วันเดียวขึ้น 160 ซม. พระธาตุกลางน้ำโขงลอยเถ้าอัฐิหลวงพ่อคูณ ถูกน้ำท่วมจนมองไม่เห็น โป๊ะแพ เรือและกระชังปลาที่เลี้ยงในแม่น้ำโขง ต้องดูแล ปรับให้มีระดับที่เหมาะสมกับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย วันนี้ยังคงขึ้นฉับพลันอย่างต่อเนื่องอีกวัน ล่าสุดระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับอยู่ที่ 5.80 เมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง  1.60 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 6.40 เมตร ถือเป็นการเพิ่มขึ้นวันเดียวมากสุดในปี 2563 และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย เนื่องจากวันนี้ระดับน้ำโขงที่สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย เพิ่มขึ้น  2 ซม.

จากระดับน้ำโขงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบกับโป๊ะแพ เรือ และกระชังปลาที่เลี้ยงในแม่น้ำโขง ที่ต้องดูแลความมั่นคงแข็งแรง และต้องคอยปรับให้มีความเหมาะสมกับระดับน้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงกระชังปลา ต้องคอยดูแลเศษไม้และท่อนไม้ที่ลอยมาตามน้ำ ไม่ให้ชนกระชังปลาจนเกิดความเสียหาย ทำให้ปลาที่เลี้ยงหลุดออกจากกระชัง นอกจากนี้ชาวบ้านที่สัญจรทางเรือและออกหาปลาในแม่น้ำโขง ก็ต้องระมัดระวังเศษไม้ ท่อนไม้ ไม่ให้ชนกับเรือ และชนกับตาข่ายจับปลาจนเกิดความเสียหายอีกด้วย

น้ำโขงที่เพิ่มขึ้นสูง ยังทำได้ท่วมพระธาตุกลางน้ำ ที่จมอยู่ในแม่น้ำโขง บริเวณชุมชนวัดธาตุ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จุดลอยเถ้าอัฐิหลวงพ่อคูณ เห็นเพียงคลื่นน้ำที่เกิดจากน้ำโขงที่ไหลเชี่ยวมาชนกับองค์พระธาตุกลางน้ำเท่านั้น.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย