หนองคาย-น้ำโขงขึ้นวันเดียวเกือบ 80 ซม ดูแลกระชังปลาอย่างใกล้ชิด

25

น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย วันเดียวขึ้นเกือบ 80 ซม. คาดพรุ่งนี้ขึ้นเกิน 1 เมตร ซึ่งเกิดจากฝนตกหนักทางตอนเหนือของไทยและ สปป.ลาว จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ซินลากู” เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขงต้องดูแลกระชังอย่างใกล้ชิด เพื่อคอยปรับประชังให้มีความเหมาะสมกับระดับน้ำที่ขึ้นอย่างรวดเร็ว และคอยระวังเศษไม้ ท่อนไม้ที่จะชนกระชังปลาจนเกิดความเสียหาย

ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย มีระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากมีฝนตกหนักทางตอนเหนือของไทยและ สปป.ลาว จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ซินลากู” ทำให้มีน้ำไหลลงจากลำห้วยสาขา ของแม่น้ำโขงทั้งในไทยและ สปป.ลาว ในปริมาณมาก ล่าสุดระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับอยู่ที่ 4.20 เมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง 76 ซม. ซึ่งระดับน้ำโขง 2 วันรวมกันมีระดับสูงขึ้นถึง 1.05 เมตร และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ววันเดียวเกิน 1 เมตรในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากระดับน้ำโขงทางตอนเหนือ คือที่สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย วันนี้มีระดับเพิ่มขึ้นมากถึง 1.70 เมตร คาดว่าจะไหลมาถึงจังหวัดหนองคาย ภายใน 18 – 20 ชั่วโมงนี้

ระดับน้ำโขงที่มีระดับขึ้น-ลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในจังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะที่บ้านพร้าวใต้ และบ้านเจริญสุข ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย ที่มีผู้เลี้ยงปลากระชังกว่า 100 ราย กระชังปลากว่า 1,000 กระชัง ต้องอยู่เวรยามจัดกระชังอย่างใกล้ชิด คอยปรับเชือกและสลิงที่ยึดกระชังให้เหมาะสมกับระดับน้ำที่ขึ้นลง และคอยตรวจเช็คเชือกและสลิงที่ยึดกระชังปลาไว้ว่ามั่นคงแข็งแรงหรือไม่ หากไม่มั่นคงแข็งแรงก็ต้องเปลี่ยนออก และต้องมีการตรวจเช็คความแข็งแรงของกระชัง เพราะหากน้ำขึ้นฉับพลันอาจจะมีท่อนไม้ลอยมาชนกระชังปลาให้เสียหายได้ อีกทั้งยังได้มีการผูกมัดไม้ไผ่เป็นรูปสามเหลี่ยมบริเวณกระชังปลากระชังแรกเพื่อป้องกันเศษไม้และท่อนไม้ลอยมาชนกระชังปลา เพราะหากกระชังก็จะทำให้กระชังเสียหายและปลาที่เลี้ยงอาจจะออกได้ ซึ่งปลาที่ยังมีขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบน้อย เพราะปลาที่ขนาดเล็กจะแข็งแรงกว่าปลาที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งปลาขนาดใหญ่ที่เลี้ยงมา 4 – 5 เดือนใกล้จะได้จับขายแล้วจะได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากน้ำที่ขึ้นเร็วไหลแรงจะซัดกระชังปลาทำให้ปลาเกล็ดถลอก ป่วยและตายได้.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ /หนองคาย