สุรินทร์-สุดอลังการ เปิดงานนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ โครงการโลกของช้าง (ElephantWorld)

31

 เมื่อเวลา 09.30 น วันนี้ ( 29 ก.ค. 2563) ที่ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ โครงการโลกของช้าง (Elephant World) โดยมีนายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการ คอยให้การต้อนรับ  โดยมีผู้มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าพิพิธภัณฑ์ โครงการโลกของช้าง (Elephant World)

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาถึง  ก็ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเซ่นศาลปะกำในบริเวณศูนย์คชศึกษา จากนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวร์ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการ  จากนั้นก็ได้ร่วมนั่งชมขบวนแห่ และการแสดงวัฒนธรรมวิถีสุรินทร์ และชุดการแสดงความสำคัญของช้าง จำนวน 3 ชุด

ซึ่งหลังจากจบการแสดง นายไกรสร กองฉลาด ก็ได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดถ่ายภาพโครงการโลกของช้าง ประเภท Super Shot ซึ่งรางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ นายสัญชัย ครอบสุข จาก จ.สุรินทร์ นายวีระชาต ชาติรูปะมัย จาก จ.สุรินทร์ นายพิทักษ์ ทพราชา จาก จ.บุรีรัมย์ นายกานต์ ภคธัญญา จาก กรุงเทพฯ และนายธาดา ด่านอนันต์ จาก จ.สุรินทร์   รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ นายประยนต์ ช่างเกวียน จาก จ.ขอนแก่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ นายพินิจ ศรีเมืองเก่า จาก กรุงเทพฯ  และ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ นายสุชาติ เกื้อทาน จาก จ.อำนาจเจริญ

ภายหลังจากมอบรางวัลเสร็จ  นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ก็ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ต่อ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้แก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน ภายใต้โครงการ “นำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนกระทั่งปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาไปสู่โครงการโลกของช้าง (Elephant World) โดยได้ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาร่วมพัฒนาโครงการ เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพของคนและช้างอย่างยั่งยืน  โดยมีแนวคิดที่จะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างครบวงจร  ควบคู่กับการอนุรักษ์ช้าง  และวิถีชีวิตชาวกวยเลี้ยงช้าง  ซึ่งมีแห่งเดียวในโลก ซึ่งสามารถแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมในระดับหนึ่ง โดยการรวมช้างที่ออกไปตระเวนเร่ร่อนในต่างจังหวัด  ให้กลับมาอยู่รวมกันในศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง  ต.กระโพ อ.ท่าตูม และนำชาวช้างที่ร่วมโครงการส่วนหนึ่ง  ทำกิจกรรมปลูกพืชอาหารช้าง  ส่วนหนึ่งนำช้างไปฝึกการแสดง  เพื่อนำไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวหารายได้พึ่งพาตนเองในอนาคต  โดยจัดกิจกรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อาทิเช่น สาธิตพิธีเซ่นศาลปะกำ พิพิธภัณฑ์ช้าง การแสดงความสามารถของช้าง การนั่งช้างท่องไพร หอชมวิว องค์พระพิฆเนศวร์ ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวัน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโครงการโลกของช้าง เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้รู้จัก และเดินทางมาท่องเที่ยวให้มากขึ้น  ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน อันจะส่งผลดีต่อรายได้ ต่อเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์โดยรวมด้วย

จากนั้นนายไกรสร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ก็ได้กล่าวเปิดงาน  และได้เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ โครงการโลกของช้าง (Elephant World) ชมการฉายวิดีทัศน์เสมือนจริง (VR) นิทรรศการ 3 มิติ  ซึ่งภายในได้จัดแบ่งเป็นห้องต่างๆมากมาย  ที่สามาถเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับช้างได้  ซึ่งภายในยังได้ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกห้องด้วย  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็ได้เดินทางไปที่หอดูช้างชมวิวมุมสูง  ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กับพิพิธภัณฑ์ โครงการโลกของช้าง ก่อนจะเดินทางกลับในเวลาต่อมา

เขมชาติ ชุณหกิจขจร..ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์…รมิตา สิงหเสรี