กาฬสินธุ์-เริ่มหนาวจัดแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันร่างกายต้านภัยหนาว

8

ระดับอุณหภูมิที่จังหวัดกาฬสินธุ์เริ่มลดลง ส่งผลให้สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นหลายพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนต่อเนื่องถึงตอนเช้า กระทบต่อสุขภาพประชาชนในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ขณะที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน เพื่อรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพให้เกิดความอบอุ่นและแข็งแรง ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายต้านภัยหนาว

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามโรงเรียนคำใหญ่วิทยา ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายประดิษฐ์ สุบุตรดี นายกเทศมนตรีคำใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคำใหญ่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ประจำปี 2563 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ปลูกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน ประชาชน เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ต้านภัยยาเสพติด และส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยหนาว ซึ่งกิจกรรมมีทั้งการแข่งฟุตบอล การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งกินวิบาก และกีฬาอื่น สร้างความสนุกสนานให้กับนักกีฬาและประชาชนที่มาร่วมงารนอย่างมาก

นายประดิษฐ์ สุบุตรดี นายกเทศมนตรีคำใหญ่ กล่าวว่า ในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ซึ่งเป็นกีฬาประจำตำบลดังกล่าว ทางเทศบาลตำบลคำใหญ่ ได้ร่วมกับสถานศึกษา ผู้นำชุมชน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเสร็จและปิดภาคเรียน เพื่อที่ประชาชน ที่เป็นพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุตรหลาน จะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างองค์กร  และหมู่คณะ ให้มีความรู้รัก สามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ที่สำคัญคือเกิดความอบอุ่น มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ที่จะเป็นปราการป้องกันภัยยาเสพติด และสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นภูมิต้านภัยหนาวอีกด้วย

นายประดิษฐ์กล่าวอีกว่า ในการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ดังกล่าว มีทั้งการแข่งขันฟุตบอล กีฬาพื้นบ้านหลายประเภท ซึ่งได้สร้างสีสัน และความสนุกสนานให้กับนักกีฬาและกองเชียร์เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัว ซึ่งสภาพอากาศจะแห้งแล้ง และมีลมกรรโชกแรง ยังได้ประกาศเตือนพี่น้องประชาชน ให้ระมัดระวังการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำ พร้อมทั้งให้มีการเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงนี้ด้วย เช่น ไฟไหม้ฟางข้าว หรือเกิดไฟไหม้ไร่อ้อย ซึ่งหากเกิดไฟไหม้ขึ้นแล้วจะทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต และยังเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 อีกด้วย ดังนั้น ทุกคนจึงต้องเฝ้าระวังช่วยกัน

ภาพ/ข่าว  – ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์