ลพบุรี-รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากปี 63

30

ดร .ทวีศักดิ์ ธนเตโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากในช่วงฤดูฝนปี 63 โดยมีนายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและบรรยายสรุปผลการดำเนินการณห้องประชุม specific สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขา
พระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักขณะนี้มีปริมาณน้ำ 60 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นน้ำใช้การได้ 57 ล้านลูกบาศก์เมตร ปลูกพืชไปแล้วหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหกร้อย 79 ไร่คิดเป็นร้อยละ 61 ของแผนสำหรับการบริหารจัดการน้ำหลากในช่วงฤดูฝนจะใช้คันกั้นน้ำริมคลองส่งน้ำมันกั้นน้ำแม่น้ำลพบุรี คันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อป้องกันน้ำท่วมพร้อมทั้งทำการตัดยอดน้ำจากทางด้านเหนือของเขื่อนเจ้าพระยาเข้าคลองชัยนาทป่าสักปริมาณ 210 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คลองชัยนาท- ป่าสักอยุธยา ปริมาณ 65 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและทางด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าแม่น้ำลพบุรีปริมาณ 50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคลองบางแก้ว 100 ล้านลบ.ม. ต่อวินาทีรวมทั้งผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ 6 แห่งพื้นที่ประมาณ 200 90130 ไร่สามารถรับน้ำได้ 544 ล้านลบ.ม. เพื่อนหน่วงน้ำไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ตอนล่างพร้อมกำหนดจุดเสี่ยงและเร่งกำจัดวัชพืชตามลำน้ำเพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดีทั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทานได้เน้นย้ำให้เร่งดำเนินการโครงการต่างๆให้แล้วเสร็จตามแนวทางRID no1 express และปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำในทุกสถานการณ์ตามที่กรมกำหนดพร้อมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนด้วยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชลประทานเพื่อเป็นกระบอกเสียงสร้างการรับรู้เพิ่มความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำร่วมกันการบริหารจัดการน้ำระหว่างรัฐและชุมชนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกด้านในระดับท้องถิ่นมีประสิทธิภาพสูงสุด