!!เพลิงไหม้ ผับดังเมืองเพชรบูรณ์

112

!!เพลิงไหม้ ผับดัง หลัง บขส.สระยาว ในเมืองเพชรบูรณ์(ตรงป่าสะเดาเก่า ทางไปปากน้ำ) เป็นผับชื่อ เซเว่น เฮฟเว่น….หลัง้กิดเหตุ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ส่งรถดับเพลิงมา สกัดเพลิง และสามารถสกัดเพลิงลงได้ อยู่ในระหว่างการหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้และความเสียหาย