จากสถานการณ์ฝนแล้ง ติดต่อกันมาหลายเดือน ทำให้น้ำในแม่น้ำปัตตานี บริเวณบ้านปุโรง ม.2 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา เกิดหาดทรายสวย ตลอดริมน้ำยาวกว่า 800 เมตร ทำให้ทาง กำนัน ตำบลปุโรง อ.กรงปินัง ร่วมกับ คณะกรรมการตำบล  หมู่บ้าน ร่วมกับ อบต.บันนังสาเร็ง อ.เมืองยะลา ซึ่งอีกฝั่งแม่น้ำเป็นตลิ่งสูง น้ำลึก ไหลเชี่ยว ได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนโดยทั่วไป เพื่อหลบอากาศร้อน มาคลายด้วยการเล่นน้ำในแม่น้ำ โดยทางฝั่ง ต.บันนังสาเร็ง อ.เมือง เป็นพื้นที่มีหาดทรายสวยงาม ได้มีผู้คนเดินทางมาเล่นน้ำ พร้อมกับพาครอบครัว มานั่งทานอาหาร ที่จัดเตรียมมา ในแต่ละวัน หลายสิบครอบครัว ในขณะที่ ฝั่ง ต.ปุโรง อ.กรงนัง เป็นฝั่งมีตลิ่ง น้ำไหลเชี่ยว และลึก ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน  ได้จัดหาเรือคยัค สำหรับการล่องแก่ง ตามน้ำเชี่ยวเป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ในอัตราค่าเช่าเรือ ลำละ 50 บาท นั่งได้ 2-3 คน โดยใช้เวลาโดยประมาณ 1- 2 ชม ต่อ 1 เที่ยว ในระหว่างล่องแก่ง เปิดโอกาสให้ ผู้ล่องแก่ง ได้แวะพักถ่ายรูป เป็นที่ระลึก ในระหว่างเส้นทางล่องด้วย ส่วนการเช่าเรือมาเล่นน้ำ ในบริเวณหาดทราย คิดค่าเช่าชั่วโมงละ 20 บาท

นายอาหามะ  สะแต กำนัน ต.ปุโรง อ.กรงปินัง กล่าวว่า จากการที่ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เห็นความสวยงามของชายหาดของ ฝั่ง ต.บันนังสาเร็ง อ.เมืองยะลา  ในช่วงหน้าแล้งของทุกปี ซึ่งประจวบเหมาะ ตรงกับ ช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียนด้วย ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับตำบลปุโรง และเห็นว่าทาง อบต.บันนังสาเร็ง ได้มีการพัฒนาพื้นที่หาดทราย ให้เกิดความน่าสนใจ น่าท่องเที่ยว ทั้งการพัฒนาบริเวณพื้นที่ อย่างสวยงาม ทางตนเองและคณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้หารือเพื่อจัดซื้อเรือคยัค    ตามโครงการโอท๊อป นวัติวิถี  ให้ผู้มาท่องเที่ยวและเล่นน้ำ ได้เช่ากัน ส่วนทางด้านของฝั่ง ต.บันนังสาเร็ง ได้มีการเปิดบูธร้านค้า จำหน่ายสินค้า  ของที่ระลึก ร้านอาหาร นอกจากนี้ ได้จัดที่สำหรับถ่ายภาพเซลฟี่ ที่ระลึก “ล่องแก่งปาตาปุโรง”  ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาลสำคัญๆ จะมีกลุ่มองค์กร ต่างๆ จะนัดแนะ มาเที่ยวและล่องแก่ง เล่นน้ำ  อาทิ กลุ่มชมรมบิกไบค์  กลุ่มเพื่อน นัดรวมกลุ่มย้อนอดีต เป็นต้น

กำนัน ต.ปุโรง อ.กรงปินัง ยังได้กล่าวอีกว่า นาย อาหามะ สะแต กำนันตำบลปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา วันนี้เป็นวันมิตติ้งของคณะบิกไบค์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำทีมงานบิกไบค์พบปะสร้างสรรค์ที่ล่องแก่งปาตาปุโรง ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา มีบิกไบค์จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มา 40 คัน ตนได้เป็นประธานบิกไบค์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตนขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของตำบลปุโรง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำแม่น้ำปัตตานีมีชายหาดที่มีหาดหินที่สวยงาม มีงบประมาณของโครงการโอท๊อปนวัตวิถี ได้ลงจุดนี้ สร้างเรือล่องแก่งให้กับชุมชนในพื้นที่ของตำบลปุโรง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและได้ต่อต้านการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตนได้นำกลุ่มเยาวชนเป็นแกนนำ เป็นตัวแทนของโอท๊อปนวัตวิถีของตำบลบุโรง ให้ดูแลเรื่องของเรือล่องแก่ง สร้างรายได้กับชุมชนและสร้างรายได้กับเยาวชนที่ไม่มีงานทำ ด้วย แรกๆก็ไม่คิดว่าคน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะรู้จักพื้นที่ของตำบลปุโรงแห่งนี้ อีกเป็นของตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีทั้งชาวจังหวัดปัตตานี นราธิวาสมาเที่ยวที่แห่งนี้ และสามารถที่จะเข้าไปชมในโซเชียล ก็ได้ชื่อว่า (ล่องแก่งปาตาปุโรง) คนที่มาล่องแก่งส่วนมากเขาจะมาฝั่งตำบลปุโรงจุดนี้เป็นจุดที่ล่องแก่ง อีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งที่ เล่นน้ำสำหรับเด็กๆและมีการค้าขายของกิน ของใช้ เป็นพื้นที่ของตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้จับมือกับกำนัน นายก ตำบลบันนังสาเรง ฝั่งนี้เป็นจุดสุดท้ายของอำเภอกรงปีนัง  อีกฝั่งเป็นจุดสุดท้ายของอำเภอเมืองจังหวัดยะลา ได้จับมือการสนับสนุนของการท่องเที่ยว ส่วนในเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ ตนได้จัดกำลังของ      ชรบ.อรบ.ในพื้นที่ได้ดูแลพื้นที่ของฝั่งตำบลปุโรงและตำบลบังนังสาเรง

//////////////////////

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น