แท็ก: โลกอนาคต

กาฬสินธุ์-เดินหน้าการศึกษาระบบคาทอลิกในโลกอนาคต

คณะผู้บริหารโรงเรียนเซนต์ยอแซฟในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงทั้ง 8 โรง นำโดยบาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ประธานฝ่ายการศึกษาและอบรมฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

MOST POPULAR

HOT NEWS