แท็ก: เกษตรกร

เลย-พลิกผืนนาแห้งแล้งเป็นเกษตรแปลงใหญ่สร้างรายได้นับแสนบาท

จ.เลย  อ.ผาขาว เกษตรกรชาวนาชาวนาประสบกับภาวะแห้งแล้งปรับเปลี่ยนผืนนามาทำการเกษตรแปลงใหญ่ตามแนวพระราชดำริครบวงจร เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวเดินทางเยี่ยมเกษตรแปลงใหญ่ของ  นายอุบล  ลาดเพ็ง อายุ 69 ปีและนางสมพร  ลาดเพ็ง บ้านเลขที่ 4  หมู่ที่10 บ้านหัวขัว ต.ท่าช้างคล้อง  อ.ผาขาว จ.เลย   ทำการเกษตรจนเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรรมการทำไร่นาสวนผสม: ทั้งๆที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน จ.เลย มีบุตร-ธิดา 3 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเลย ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งบัญชี แผนกพนักงานสมาคมฌาปนกิจลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สาขาหนองหิน คนที 2 จบการศึกษา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเลย สาขาช่างกลโรงงาน ปัจจุบันช่วยบุพการีทำนา...

ศรีสะเกษ-ส่วนหนึ่งเห็นด้วยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนหนึ่งเห็นด้วยกับ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ไม่เห็นด้วยกับการให้เงินไปเที่ยว ยังแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะเมืองรอง วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ภายหลังจากที่รัฐบาล ได้มีประกาศผ่านแถลงการณ์ของการประชุมหารือกรณีพิเศษ ของทีมงานเศรษฐกิจของรัฐบาลประยุทธ์ 2/1...

MOST POPULAR

HOT NEWS