แท็ก: วัดรพะธาตุสุพรรณหงส์

ศรีสะเกษ-สภากาแฟเช้า แลใส่บาตรหน้าพระธาตุสุพรรณหงส์

จังหวัดศรีสะเกษ จัดสภากาแฟ พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนแจ้งข่าวสารระหว่างส่วนราชการ พร้อมร่วมทำบุญใส่บาตร หน้าพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก และโฟม

MOST POPULAR

HOT NEWS