แท็ก: ยโสธร

ยโสธร-อบรมยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

สนง.กกต.จังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร จัดอบรมเพื่อส่งเสริมการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดยโสธร วันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมอมราวดี 2 โรงแรมเดอะกรียปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร นางยุรดา  ทองธนฐากูร ผอ.สนง.กกต.จังหวัดยโสธร...

ยโสธร-รมต.วธ. ติดตามผลกระทบจากพายุโพดุลด้านศิลปวัฒนธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมชาวบ้านและติดตามผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิ ที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดยโสธรพร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้วย นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายอนันต์  ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับชาวบ้านและติดตามผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและพายุดีเปรสชั่นคาจิกิ ที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านศาสนา...

ยโสธร-ลุ่มน้ำเซบายสถานการณ์น้ำท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดยโสธรพื้นที่ลุ่มน้ำลำเซบายเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนของประชาชนรวมทั้งท่วมพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวได้ลดลงจนหมดแล้วแต่ได้ส่งผลให้นาข้าวของชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด หลังจากที่จังหวัดยโสธรได้รับอิทธิพลของพายุโซนร้อน "โพดุล” และพายุ "คาจิกิ” จนส่งผลให้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาจนทำให้ปริมาณน้ำในลำเซบาย ได้เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมในพื้นที่ตั้งแต่ อำเภอเลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ อำเภอป่าติ้ว และอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำลำเซบายไหลผ่าน ได้ไหลเข้าท่วมในพื้นที่ทั้งท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านรวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรเป็นบริเวณกว้างตามแนวลุ่มน้ำเซบาย และขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำเซบายได้ลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ก็ได้ส่งผลกระทบทำให้พื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด จนชาวนาหลายคนได้เรียกร้องให้ภาครัฐได้เร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายพร้อมกับได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเยียวยาให้กับชาวบ้านที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ด้วย

ยโสธร-ผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรมมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรมในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดยโสธรเพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กำลังใจและเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น นายภานุวัฒน์  ตรียางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา  แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม และดร.สนุก  สิงห์มาตร อดีตผู้สมัคร สส.ยโสธร พรรค...

ยโสธร-เปิดถนนคนเดินสร้างสุขขัวเพอเลอ ห้วยสะแบก

ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ร่วมกันเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขัวเพอเลอ ห้วยสะแบก ถนนคนเดินสร้างสุข เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวบนถนนชยางกูร – อุบลราชธานี เชื่อมสู่จังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ยโสธร-สถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนชาวบ้านยังทรงตัว

ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านรวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรตามแนวลุ่มน้ำชีเป็นบริเวณกว้างนั้นขณะนี้ระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนชาวบ้านยังทรงตัวหลายหมู่บ้านยังถูกน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะทางเข้าออกหมู่บ้านถูกตัดขาดเนื่องจากถูกน้ำท่วมจะต้องใช้เรือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในการสัญจรไปมา ที่บ้านปากเป่ง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ตามแนวลุ่มน้ำชีและถูกปริมาณน้ำในแม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งและไหลบ่าเข้าท่วมภายในหมู่บ้านโดยมีบ้านเรือนของชาวบ้าน จำนวน 54 ครัวเรือน ถูกน้ำท่วมสูงและขณะนี้ภายในหมู่บ้านน้ำที่ท่วมบางจุดเริ่มลดระดับลงอยู่อยู่ประมาณ 50 เซนติเมตร ส่วนบ้านบางหลังที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำก็ยังคงถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร...

ยโสธร-น้ำท่วมธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ระดับน้ำสูง 30 ซม.

ฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งฝนให้มีน้ำสะสมจำนวนมากจนเอ่อเข้าท่วมภายในบริเวณรอบๆธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่บ้านตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร ระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เทศบาลตำบลตาดทองต้องนำเจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายไปทำเป็นแนวป้องกันน้ำรอบฐานธาตุก่องข้าวน้อยเพื่อป้องกันธาตุก่องข้าวน้อยทรุดตัวและพังถล่มลงมาได้ หลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่จังหวัดยโสธรจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลและพายุดีเปรสชั่นคาจิกิ จนส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากเอ่อเข้าท่วมภายในบริเวณธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่บ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นธาตุเก่าแก่อายุหลายร้อยปีตามตำนานเล่าขานลูกฆ่าแม่เพราะความหิว ปริมาณน้ำได้เอ่อเข้าท่วมไปทั่วบริเวณรอบๆธาตุก่องข้าวน้อยระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร จนหวั่นเกรงว่าอาจจะกระทบกับโครงสร้างของธาตุก่องข้าวน้อยเกิดการทรุดตัวและพังถล่มลงได้ นายพิบูล  ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง...

ยโสธร-ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีไหลทะลักเข้าท่วมบ้านแจ้งน้อย

ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเอ่อล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่บ้านแจ้งน้อยและบ้านท่าเยี่ยม ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นหมู่บ้านแรกของอำเภอเมืองยโสธรที่จะต้องรับมวลน้ำเหนือที่ไหลมาจากทางจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับที่ท่วมภายในหมู่บ้านบางจุดสูงกว่า 70 เซนติเมตร และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงและยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ตลอดทั้งวัน หลังจากที่ได้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันประกอบกับมีมีมวลน้ำเหนือที่ไหลมาจากทางจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด...

ยโสธร-น้ำท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน 4 หมู่บ้านระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร

ที่ จังหวัดยโสธรปริมาณน้ำในลำเซบายได้ไหลบ่าเข้าท่วมภายในหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวลุ่มน้ำเซบาย จำนวน 4 หมู่บ้าน ในตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนชาวบ้านสูงกว่า1 เมตร กระแสน้ำยังไหลเชี่ยวแรงและเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านต้องพากันขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งอพยพผู้สูงอายุขึ้นไปในที่ปลอดภัย

ยโสธร-ปริมาณน้ำในลำเซบายไหลบ่าท่วมถนนสูงกว่า 2 เมตร

ปริมาณน้ำในลำเซบายช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอป่าติ้วและอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีปริมาณน้ำจำนวนมากจนเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวเป็นบริเวณกว้างและล่าสุดได้ไหลเข้าท่วมถนนจากตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปตำบลสร้างถ่อ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร เป็นระยะทางยาวกว่า 4 กิโลเมตร

MOST POPULAR

HOT NEWS