แท็ก: พรบ.ยาสูบ

ยะลา-แจ้งความผู้บริหารสถานศึกษา ละเลย ปฏิบัตหน้าที่ พรบ.ยาสูบ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยะลา เข้าแจ้งความ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดยะลา ให้ดำเนินคดีในข้อหา ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เป็นรายแรกของจังหวัด สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ...

MOST POPULAR

HOT NEWS