แท็ก: จราจร

ยโสธร-จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ

ขนส่งจังหวัดยโสธรจัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณมหิศราภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี DCIM100MEDIADJI_0050.JPG

MOST POPULAR

HOT NEWS