แท็ก: ข้าวโพดลายจุด

ลพบุรี-รณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

ลพบุรี-สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จัดงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โครงการส่งเสริมการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยชีววิธี ปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง...

MOST POPULAR

HOT NEWS