รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบุญกุ้มข้าวใหญ่สมาคมคนทาม และลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อพัฒนาอาชีพคนทามในเขตพื้นที่เขื่อนราศีไศลและเขื่อนหัวนา ส่งเสริมให้มีอาชีพที่มั่นคงและ เกิดความยั่งยืน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูน บ้านผึ้ง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายทรงพลใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอราษีไศล และ นางผา กองธรรม นายกสมาคมคนทาม นำชาวบ้านอำเภอราษีไศล ร่วมให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อพัฒนาอาชีพคนทามในเขตพื้นที่เขื่อนราศีไศลและเขื่อนหัวนา ภายในศูนย์ฯ ยังมีกิจกรรมของสมาคมคนทาม ตลาดสีเขียวคนทาม แปลงสาธิตโคกหนองนาทาม รวมทั้งยังมีกิจกรรม “บุญกุ้มข้าวใหญ่สมาคมคนทาม ประจำปี พ.ศ. 2562” เป็นพิธีกรรมสู่ขวัญข้าวและผูกข้อแขนเพื่อความเป็นสิริมงคล และยังได้เปิดศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติคนทาม ต่อมาได้ร่วมเวทีประชุมเจรจา เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเขื่อนราษีไศลและหัวนา และติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูวิถีชีวิต ด้วยโครงการสร้างแหล่งอาหารลุ่มน้ำมูนตอนกลาง ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์โคกหนองนาโมเดล สู่ โคกหนองนาทาม

สำหรับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อพัฒนาอาชีพคนทามในเขตพื้นที่เขื่อนราศีไศลและเขื่อนหัวนา ตั้งเป้าให้เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 500 ไร่ แบ่งเป็นเขื่อนราศีไศล 250 ไร่ และเขื่อนหัวนา 250 ไร่  โดยจะเน้นออกแบบเกษตรผสมผสานให้ถูกต้องตามสภาพของพื้นที่และใช้หลักวิชาการแก้ไขปัญหาอาชีพเกษตรสู่ความอยู่รอดอย่างยั่งยืน  เบื้องต้นจะใช้โคกหนองนาประยุกต์เป็นต้นแบบของคนทามในการปรับเปลี่ยนเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์เพื่อให้มีรายได้อย่างเหมาะสมสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับเงินค่าช่วยเหลือเยียวยา  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ต้องมีความชัดเจนและเป็นธรรม ซึ่งในวันที่  1 มีนาคม 2562 จะมีการตรวจสอบออกรางวัดพื้นที่แต่ละจุดหรือแต่ละรายให้เกิดความถูกต้องก่อนเสนอ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาก่อนเสนอต่อคณะรัฐตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 51 จุดที่ชาวบ้านร้องเรียนมา ต้องเร่งตรวจสอบให้ถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรม ที่สำคัญ เมื่อเกษตรกรได้รับเงินค่าช่วยเหลือเยียวยาไปแล้ว ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้มีอาชีพที่มั่นคงและ เกิดความยั่งยืน

โดยทางราชการต้องเข้าใจวิถีคนทามเพื่อให้การออกแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์หรือกสิกรรมธรรมชาติเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนและมีความตั้งใจในการแก้ปัญหาร่วมกันในที่สุด

แสดงความคิดเห็น