กรมเจ้าท่า เร่งขุดลอกเปิดร่องระบายน้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หลังมีสภาพตื้นเขินจนเห็นสันดอนทรายโผล่ กระทบ 4 หมู่บ้านไม่มีน้ำผลิตประปา ทั้งเสนอกรมเจ้าท่าสร้างเขื่อนกั้นตะลิ่งพัง ป้องกันปัญหาน้ำมูลตื้นเขินซ้ำซากอีก

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลที่ไหลผ่าน อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ได้ลดระดับลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปีแม้จะยังไม่เข้าสู่หน้าแล้ง โดยเฉพาะบริเวณบ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง ที่ชาวบ้านต้องอาศัยน้ำมูลเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ขณะนี้ปริมาณน้ำได้ลดต่ำลงอย่างน่าตกใจจนมองเห็นสันดอนทรายโผล่ ทำให้ส่งผลกระทบกับราษฎรในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน คือ บ้านท่าม่วง ม.1 , บ้านท่าม่วง ม.11 , บ้านสำโรง ม.3 และบ้านโพนเงิน ม.10 ไม่มีน้ำดิบในการผลิตประปาบริการประชาชน ล่าสุดทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง จึงได้ทำเรื่องขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรมาดำเนินการขุดลอกเปิดร่องระบายน้ำบริเวณบ้านท่าม่วง ระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร ให้มีความลึกและกว้างมากขึ้น เพื่อสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดช่วงหน้าแล้งนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้

ด้านนายธนสาร เยี่ยมรัมย์ นายก อบต.ท่าม่วง กล่าวว่า ในพื้นที่ตำบลท่าม่วง มีหมู่บ้านที่ใช้น้ำมูลเป็นน้ำดิบในการผลิตประปาอยู่ 5 หมู่บ้าน ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำมูลที่ตื้นเขินไม่มีน้ำผลิตประปาแล้ว 4 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำเรื่องขอความช่วยเหลือให้ทางกรมเจ้าท่ามาดำเนินการขุดลอกเปิดร่องระบายน้ำ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านทั้ง 4 หมู่บ้านให้มีน้ำผลิตประปาแล้ว พร้อมทั้งขอความร่วมมือเกษตรกรให้งดปลูกข้าวนาปรังในช่วงหน้าแล้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติขาดแคลนน้ำด้วย ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวก็ได้ทำเรื่องเสนอกรมเจ้าท่า เพื่อสร้างเขื่อนกั้นตะลิ่งพังป้องกันไม่ให้ทรายไหลลงมาทับทมลำน้ำมูล จนเกิดปัญหาน้ำตื้นเขินอีก เพราะที่ผ่านมาต้องใช้งบประมาณในการขุดลอกน้ำมูลเพื่อเปิดร่องระบายน้ำครั้งละกว่า 1 ล้านบาท หากไม่มีการแก้ปัญหาระยะยาวชาวบ้านก็ต้องเผชิญภัยแล้งซ้ำซากทุกปี

พิกุล แก้วหาวงษ์ / บุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น