ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ออกประกาศห้ามเผาป่า อ้อย ตอซังข้าว เศษใบไม้ วัชพืช ทั้งในเขตบ้านเรือน ชุมชน แนวเขตป่าโดยเด็ดขาด ลดปัญหามลภาวะ หลังพบหมอกควันปกคลุมหลายพื้นที่ หากพบผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับตามกฎหมาย ขณะเกษตรจังหวัดติดป้ายรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกทั้ง 23 อำเภอ


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จากการสำรวจสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าช่วงนี้ได้มีหมอกควันปกคลุมในหลายพื้นที่ของจังหวัด ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากยังมีผู้ลักลอบเผาตอซังข้าว ไร่อ้อย รวมถึงวัชพืชตามไร่นา และเศษขยะตามบ้านเรือน ซึ่งเสี่ยงก่อให้เกิดมลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผา ทั้งยังจะส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย ล่าสุดนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้เซ็นลงนามในคำสั่งออกประกาศ เรื่อง “มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าและหมอกควัน” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเบื้องต้นก็ได้สั่งการให้ทางอำเภอทั้ง 23 แห่ง ขอความร่วมมือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในทุกหมู่บ้านช่วยกันประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน เกษตรกรในพื้นที่ ได้รับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ขณะที่ทางเกษตรจังหวัดก็ได้จัดทำป้ายรณรงค์ ไปติดตามสถานที่ต่างๆ ในทุกอำเภอด้วย เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน และเกษตรกรได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวร่วมกันปฏิบัติอย่างจริงจัง


ด้านนายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัด ก็ได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามแยกหรือจุดต่างๆ ในทุกอำเภอ โดยจะติดป้ายอำเภอละ 2 – 3 จุด รวมทั้งหมด 60 ป้าย พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชน เกษตร ได้รับรู้ถึงผลกระทบ ผลเสียในการเผาทุกกรณีให้แก่ประชาชน เกษตรกร ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง


รวมถึงจะได้รับรู้ถึงกฎหมายด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนจุดไฟเผาหรือปล่อยให้ลุกลามไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตป่าสงวนแห่งชาติ จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-150,000 บาท หรือผู้ใดกระทำให้เกิดไฟไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้จะเป็นของตัวเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 14,000 บาท หากพบมีผู้ฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น