กอ.รมน.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเข้มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการปล่อยมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกินมาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน พบโรงงานแอสฟัลท์ติกของผู้รับเหมาทำถนนทำฝุ่นกระจาย ขาดการป้องกันตามมาตรฐาน

                เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กอ.รมน.กาฬสินธุ์ ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรม จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง ตามนโยบายที่สั่งการให้ กอ.รมน.ทุกจังหวัดบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ประกอบด้วยโรงงานรับซื้อและผลิตยาพาราศรีตรัง ตั้งอยู่บ้านคำเม็ก อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โรงงานแอสฟัลท์ติกของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง หจก.พงษ์พิศกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ริมถนนทางเข้าตัว อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ และโรงงานบางนาแป้งมัน จำกัด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับภาวะมลพิษ PM2.5 ซึ่งมีผลกระทบกับประชานทั่วไป จึงสั่งการให้ กอ.รมน.ทุกจังหวัดบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยให้เข้าตรวจสอบแบบเข้มงวดโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงในการปล่อยมลพิษ เน้นการตรวจในเรื่องประสิทธิภาพของการบริหารจัดการกระบวนการบำบัดมลพิษทางอากาศและทางน้ำ ดังนั้นทางกอ.รมน.กาฬสินธุ์จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอุตสาหกรรม สำนักงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันลงพื้นที่เข้าตรวจโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยเน้นการตรวจสอบเรื่องฝุ่นละอองการปล่อยควันดำไอเสีย และเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นหลัก เนื่องจากทั้ง 3 ส่วนนี้จะมีผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ

                พ.อ.มานพ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ได้ทำการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 3 แห่งประกอบด้วยโรงงานยางศรีตรัง แต่วันนี้ทางโรงงานได้หยุด โดยอ้างว่าเป็นวันหยุดของโรงาน และไม่ได้เดินเครื่องจักร เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งพบว่ามีบ่อบำบัด 1 บ่อ คุณภาพน้ำยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้ทางโรงงานดำเนินการแก้ไข และจะเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงงานอีกครั้ง เนื่องจากทางโรงงานแห่งนี้มีระบบการเผาไหม้ โดยใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงและมีการปล่อยควันขึ้นสู่อากาศ

                พ.อ.มานพ กล่าวอีกว่า ในส่วนการเข้าตรวจสอบโรงงานแอสฟัลท์ติกของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง หจก.พงษ์พิศกาฬสินธุ์ ที่นำไปใช้ก่อสร้างทำถนนนั้นพบว่ามีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจำนวนมาก และยังไม่มีระบบการป้องกันฝุ่นละอองที่มีมาตรฐาน เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไข และได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรม จ.กาฬสินธุ์เข้าไปกำกับดูแล เพื่อไม่ให้มีการดำเนินการเกิดฝุ่นละออง ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศ สำหรับโรงงานบางนาแป้งมัน จำกัด จากการตรวจสอบระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ปล่องควัน และฝุ่นละออง พบว่า มีฝุ่นเล็กน้อย เจ้าหน้าที่จึงให้คำแนะนำในการดูแลปรับปรุงแก้ไข และทางโรงงานยังมีแผนที่จะใช้ละอองน้ำฉีดพ่นเข้าไปในปล่องควัน เพื่อที่จะลดภาวะมลพิษควันลง

                อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่หากพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมแห่งใดไม่ผ่านการตรวจสอบและฝ่าฝืน ทางสำนักงานอุตสาหกรรม จ.กาฬสินธุ์ จะทำหนังสือแจ้งไปยังโรงงาน เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข แต่ถ้าหากไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายตาม ทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

ภาพ/ข่าว – ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น