“ม่วนแซ่บ”อาหารรสแซ่บ ใจถึงใจ

28

ร้านม่วนแซ่บ ร้านอาหารไทย-อาหารอีสาน ทามกลางธรรมชาติ อาหารรสแซ่บ จะนั่งรับประทานอาหารที่ศาลาริมน้ำก็ดีได้บรรยากาศธรรมชาติ หรือจะเป็นห้องแอร์เย็นๆ ใช้ข้าวหอมมะลิมีคุณภาพ หอม นุ่ม อร่อย

ร้านม่วนแซ่บ  ม.15 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ เปิดบริการว่า 4 ปี เป็นร้านอาหารไทย-อาหารอีสานทามกลางธรรมชาติ จะนั่งรับประทานอาหารที่ศาลาริมน้ำก็ดีได้บรรยากาศธรรมชาติ หรือจะเป็นห้องแอร์เย็นๆ ทางร้านมีไว้ให้บริการ ลูกค้าสามารถเลือกตามใจชอบได้เลย อาหารที่ร้านก็มีร้านเมนู ไม่ว่าจะเป็น แหนมซี่โครงหมูทอด, หมูแดดเดียวทอด, คะน้าหมูกรอบ, กระเพราทะเล, ต้มยำ, แกงจืด และอีกหลายๆ เมนู ข้าวที่ใช้เน้นการใช้ข้าวหอมมะลิบริการลูกค้า เพรามีความหอม นุ่ม อร่อย และต้องข้าวหอมมะลิ 100% เท่านั้น ปริมาณการให้ใช้ข้าวต่อเดือน 150 กิโลกรม ในการบริการลูกค้า คัดจากโรงสีมีคุณภาพ ปลอดภัย ร้านจะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 10.00 – 24.00 น. ทุกวัน

นายรัตนากร ไชยกาล เจ้าของร้าน ม่วนแซ่บ เล่าว่าข้าวหอมมะลิเวลาหุงข้าว จะมีกลิ่นที่หอมกรุ่น ไปทั้งร้าน ลูกค้ารับประทานอาหารที่ร้านก็จะบอกว่ากลิ่นข้าวหอมมาก จึงเลือกใช้แต่ข้าวหอมมะลิ 100% บริการลูกค้า ให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารที่อร่อยแล้ว ข้าวก็ต้องอร่อยเช่นกัน เป็นเสน่ห์ดึงดูดลูกค้าอย่างหนึ่ง ทำให้ลูกค้ามารับประทาอาหารที่ร้านเรา และข้าวหอมมะลิอย่างดีที่เรามาหุงนั้นก็จะทำให้รถสชาติอาหารอร่อยเพิ่มขึ้นเช่นกัน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง