“ครูกาญ”อาหารตามสั่งเลือกสิ่งที่ดีให้ลูกค้า

42

ร้านครูกาญ ร้านอาหารตามสั่ง ภายใต้บรรยากาศรมรื่น เหมือนมานั่งรับประทานอาหารที่สวนหลังบ้าน อาหารอร่อย ใส่ใจใช้ข้าวหอมมะลิ 100% บริการลูกค้า

ร้านครูกาญ  ม.1 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ เปิดบริการว่า 2 ปี เป็นร้านอาหารตามสั่ง ภายใต้บรรยากาศรมรื่น เหมือนมานั่งรับประทานอาหารที่สวนหลังบ้าน เพราะเจ้าของร้านอยากให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารที่อร่อยได้เลือกแต่สิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้าได้รับประทาน  จึงเลือกใช้แต่ข้าวหอมมะลิ 100% ให้ลูกค้าได้บริโภค และมีเคล็ดลับที่ใช้ในการหุงข้าว ก็คือเป็นวิธีการนึ่งข้าว แทน การหุงข้าว โดยจะแช่ข้าวสารหอมมะลิไว้ 1 คืน ก่อน ตอนเช้าจึงเอามานึงในหวดที่ใช้สำหรับนึ่งข้าวเหนียว  พอข้าวเริ่มจะสุกเราจึงพลิกข้าวหรือส่ายข้าว เพื่อให้ข้าวสุกกระจายทั่วกัน เมื่อเข้าวสุกแล้วจึงนำมาผ่านน้ำเย็น 3 – 5 น้ำ เพื่อจะทำให้ข้าวพองตัว แล้วนำข้าวไปอุ่นในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า จะทำได้ข้าวที่มีเม็ดสวยงาม นุ่ม อร่อย และไม่ทำให้ข้าวบูดง่าย ปริมาณการให้ใช้ข้าวต่อเดือน 120 กิโลกรม ในการบริการลูกค้า คัดจากร้านค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยสารพิษ ร้านจะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. ทุกวัน

นางกาญจนา รบกล้า เจ้าของร้าน ครูกาญ เล่าว่าเราจะต้องมีเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารที่อร่อย และข้าวอร่อย ตนเคยใช้ข้าวเกษตรมาบริการลูกค้า ลูกค้าบอกไม่อร่อย จึงเลิกใช้ และมาใช้ข้าวหอมมะลิ 100% แทน และจะใช้วิธีการนึ่งข้าวแทนการหุงด้วยหมอไฟฟ้านั้นเอง ที่ทำให้ข้าวหอมมะลิมีเม็ดที่สวย นุ่ม อร่อย และไม่บูดง่าย เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งด้วย

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง