ครัวแสล ครัวทุ่งนา

40

ร้านครัวแสล ภาษาเขมร แปลว่า ทุ่งนา ซึ่งก็หมายถึงข้าว ข้าวที่ใช้ในร้านแสลก็คือ ข้าวหอมมะลิแท้ 100 %

ร้านครัวแสล ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 2 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ร้านเปิดให้บริการมา 8 ปีแล้ว สงสัยใช่ไหมครับ “แสล” เปลว่าอะไร แสล แปลว่า ทุ่งนา เป็นภาษาเขมร ภาษาท้องถิ่นนั่นเอง ซึ่งก็หมายถึงข้าว ข้าวที่ใช้ในร้านแสลก็คือ ข้าวหอมมะลิแท้ 100 % เพราะว่าความหอม นุ่ม อร่อย ของข้าวที่ทำให้ลูกค้าติดใจ ประกอบกับการได้รับประทานอาหารจากฝีมือเจ้าของร้านทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้น เมนูเด็ดที่ร้าน ลาบเป็ด,ทอดเป็ด,ต้มเป็ด ใครมาก็ต้องสั่งเมนูยอดฮิตนี้ รับประทานพร้อมกับข้าวหอมมะลิร้อนๆ เข้ากัน ๆ ปริมาณการใช้ต่อเดือนราว ๆ 180 กิโลกรัมต่อเดือน

นางบุญล้อม สมแก้ว เจ้าของร้าน ร้านครัวแสล เล่าว่า ข้าวหอมมะลิที่เราใช้หุงบริการลูกค้านั้น เป็นข้าวหอมมะลิที่รับซื้อจากร้านที่ไว้ใจคัดคุณภาพข้าวออย่างดีให้กับทางร้านของเรา ข้าวหอมมะลิมีความหอม นุ่ม อร่อย ลูกค้าก็ชอบ ทางเร้านเราจึงเลือกแต่ข้าวหอมมะลิมาบริการลูกค้าเท่านั้น ร้านของเราจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. ทุกวัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง

/////////////////////////