“ครัวอุดม” ร้านอาหารตามสั่งเล็กๆ แต่คุณภาพไม่เล็ก

76

ร้านครัวอุดม ร้านอาหารตามสั่งเล็กๆ แต่คุณภาพไม่เล็กเลือกวิธีการหุงข้าวหอมมะลิ 100 % แบบโบราณด้วยการเตาถ่าน ทำให้ลูกค้ารับประทานอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้น

ร้านครัวอุดม ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ที่ 11 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ร้านเปิดให้บริการมา 3 ปีแล้ว ร้านอาหารตามสั่งร้านเล็กๆภายในตำบลบุสูง ที่มีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานเยอะพอสมควร เมนูเด็ดของร้านกระเพราหมูกรอบ, ลาบ ต้ม ก้อย แถบจะมีเมนูครบเลยทีเดียว บางครั้งก็จะมีลูกค้ามาสั่งข้าวกล่องที่ละมากๆ อีกด้วย เคล็ดลับอยู่ที่การหุงข้าวให้อร่อยนั่นเอง ด้วยการใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพ 100%  รับซื้อจากกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์ ที่ร้านนี้จะใช้วิธีการหุงข้าวหอมมะลิแบบโบราณด้วยการเตาถ่าน ในการหุงข้าวจะทำให้ข้าวหอมมะลิมีความหอมมากยิ่งขึ้น เม็ดข้าวเรียงสวยงาม นำมาผัดข้าวก็อร่อย ปริมาณการใช้ต่อเดือนราว ๆ 450 กิโลกรัมต่อเดือน

นางอุดม บุญส่ง เจ้าของร้าน ร้านครัวอุดม เล่าว่า ข้าวหอมมะลิที่เราใช้หุงบริการลูกค้านั้น เคล็ดลับอยู่ที่การหุงข้าวให้อร่อย ด้วยการใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพ 100%  รับซื้อจากกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์ ที่ร้านจะใช้วิธีการหุงข้าวหอมมะลิแบบโบราณด้วยการเตาถ่าน แทนการหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ทำให้รสชาติอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้น ลูกค้าก็ชอบด้วย เราเองก็ได้รับประทานข้าวที่อร่อยเช่นกัน ร้านของเราจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น. ทุกวัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง

/////////////////////////