“ร้านไทยนาน” ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% บริการลูกค้า ปลูกเอง ปลอดภัยไร้สารพิษ

20

ร้านไทยนาน ร้านขายอาหารตามสั่ง บรรยากาศดี ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% มีคุณภาพบริการลูกค้า เป็นข้าวที่ปลูกเอง ปลอดภัยไร้สารพิษ

 ร้านไทยนาน ตั้งอยู่บนเลขที่ 27 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ร้านเปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ร้านขายอาหารตามสั่ง บรรยากาศดี  เหมือนได้รับประทานอาหารที่บ้านตนเอง อยู่ติดถนนใหญ่ทางไปที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ คัดสรรเลือกวัตถุดิบมาประกอบอาหารเป็นอย่างดี ร้านนี้มีเปิดมานาน สมชื่อร้านไทยนาน ร้านโล่งโปร่งสบาย มีลมธรรมชาติพัดผ่านตลอดเวลา ที่สำคัญได้ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% มีคุณภาพบริการลูกค้า เป็นข้าวที่ปลูกเอง ปลอดภัยไร้สารพิษ ไว้คอยบริการลูกค้า ร้านจะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ทุกวัน

นายชาน มีทอง และ นางสมบูรณ์ มีทอง เจ้าของร้าน ร้านไทยนาน เล่าว่า  ทางร้านเราปลูกข้าวไว้รับประทานเองกันเองภายในครอบครัวอยู่แล้ว แต่เพื่อลดทุนค่าใช้จ่ายของร้านอาหาร จึงนำข้าวที่ปลูกมาบริการลูกค้าให้บริโภคอีกด้วย และข้าวที่ทางร้านปลูกเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% อีกทั้งปลอดสารพิษอีกด้วย ปริมาณการใช้ข้าวจะอยู่ที่ 150 กิโลกรัมต่อเดือน นอกจากเมนูอาหารตามสั่งแล้ว ยังมีส้มตำแซ่บ ๆ ไว้ค่อยบริการลูกค้าอีกด้วย อยากให้ทุกท่านได้มารับประทานอาหารที่ร้าน พร้อมกับข้าวหอมมะลิปลอดสารที่ปลูกเอง รับรองจะติดใจไม่รู้ลืม

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง

/////////////////////////