“เจ๊วรรณ”อาหารอีสาน-ไทย เสิร์ฟกับข้าวหอมมะลิ 100% ร้อนๆ

24

ร้านเจ๊วรรณ ร้านอาหารที่คัดแต่ของดีมีคุณภาพมาเสิร์ฟ ทั้งอีสานและไทยพร้อมเสิร์ฟกับข้าวหอมมะลิ 100% ร้อนๆ

 ร้านเจ๊วรรณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ร้านเปิดบริการมา 6 ปี ร้านขายอาหารไทยตามสั่ง และอาหารอีสาน เมนูเด็ด ก้อยหอย แซ่บเด็ดสะระตี่ แซ่บอีหลี นอกจากนี้อาหารตามสั่งผัดกระเพรา ข้าวผัดก็มีเช่นกัน ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% มีคุณภาพบริการลูกค้า ทางร้านได้คัดสรรคุณภาพข้าวหอมมะลิอย่างดี ไว้คอยบริการลูกค้า ร้านจะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ทุกวัน

นายสัมฤทธิ์ ผ่องราศี เจ้าของร้าน ร้านเจ๊วรรณ เล่าว่า  ทางเราจะใช้เพียงแต่ข้าวหอมมะลิ 100% เท่านั้นมาบริการลูกค้า โดยข้าวที่ใช้นั้นเป็นข้าวหอมมะลิที่ตนปลูกเอง กว่า 10 ไร่ ปลอดสารพิษ เพราะตนเองก็รับประทานเช่นกัน และลูกค้าในพื้นที่ก็ชอบรับประทานข้าวหอมมะลิ ข้าวที่เราใช้นั่นจะใช้วิธีนึ่งข้าวด้วยเตาถ่าน แทนการหุงข้าวด้วยหมอหุงข้าวไฟฟ้า จะทำให้ข้าวมีกลิ่นหอมมากกว่า และมีข้าวเรียงเม็ดสวย เมื่อนำมาผัดข้าวก็ไม่แฉะ ยังมีเม็ดที่สวยงามอยู่นั่นเอง ปริมาณการใช้ข้าวจะอยู่ที่ 150 – 400 กิโลกรัมต่อเดือน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง

/////////////////////////