“ร้านไพบูรณ์” ร้านอาหารตามสั่งไทย-อีสาน ใช้ข้าวหอมมะลิแท้ 100%

58

ร้านไพบูรณ์ ร้านอาหารตามสั่งไทย-อีสาน ร้านนี้เด็ดจริง แซ่บจริง ลองแล้วจะติดใจ นำข้าวหอมมะลิแท้ 100% คุณภาพเกรด A มาบริการลูกค้า

 ร้านไพบูรณ์ เปิดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ.2545 ตั้งอยู่บนเลขที่ 69 หมู่ที่ 12 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ร้านอาหารตามสั่ง ทำตามสั่งได้ทุกอย่าง และอาหารไทยอีสาน ไม่ว่าจะเป็น ลาบ ต้ม ก้อย เมนูขึ้นชื่อที่ร้านนี้เด็ดจริง แซ่บจริง ใครมาลองแล้วจะติดใจ อาหารอร่อยมาก ยิ่งได้รับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิร้อน ๆ ก็ยิ่งอร่อยไปอีก ใครที่ผ่านมาอำเภอศรีรัตนะ อยากให้มาลองร้านนี้จริงๆ ทางร้านบริการด้วยใจริงๆ นำข้าวหอมมะลิแท้ 100% คุณภาพเกรด A มาบริการลูกค้าเพื่อที่ต้องการให้ลูกค้าได้บริโภคอาหารและข้าวที่อร่อย มีคุณภาพอีกด้วย ปริมาณข้าวที่ใช้อยู่ที่ 90 กิโลกรัมต่อเดือน

นายไพบูรณ์ นามวงค์ เจ้าของร้าน ร้านไพบูรณ์ เล่าว่า  เราเปิดร้านมากว่า 17 ปี เรื่องของอาหารจะเน้นที่วัตถุดิบจะต้องสด สะอาดเสมอ ทั้งเนื้อสัตว์ หรือผักสดต่าง ๆ จะต้องถูกสุขอนามัยด้วย และข้าวที่ใช้เลือกใช้แต่ข้าวหอมมะลิ 100% เพราะว่ามีความหอม นุ่ม อร่อย  จึงใช้แต่ข้าวหอมมะลิ 100% เท่านั้น ให้ลูกค้าได้บริโภคอาหารและข้าวที่อร่อย มีคุณภาพ และการบริการต้องบริการด้วยใจจริง ให้ลูกค้าประทับใจ จะได้มารับประทานอาหารที่ร้านอีกด้วย และร้านของเราจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 น. ทุกวัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง

/////////////////////////