“ร้านตานู”อาหารตามสั่งอร่อยและปริมาณ ราคาสบายกระเป๋า

20

ร้านอาหารตานู ร้านอาหารบริการตามสั่งมีดีที่ความอร่อยและปริมาณราคาสบายกระเป๋า ทีเด็ดอยู่ที่วัตถุดิบสดใหม่ทุกวัน เลือกใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 100% มาบริการลูกค้า

 ร้านอาหารตานู เปิดให้บริการมานานกว่า 20 ปี ตั้งอยู่บนเลขที่ 53 หมู่ที่ 15 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ หลังสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะพอดี ร้านอาหารตามสั่งที่มีดีที่ความอร่อยและปริมาณ ราคาสบายกระเป๋า ทีเด็ดอยู่ที่วัตถุดิบสดใหม่ทุกวัน เป็นที่ติดปากติดใจสำหรับคนแถวนั้น และทางร้านได้เลือกใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 100 % มาบริการลูกค้าอีกด้วย ปริมาณข้าวที่ใช้อยู่ที่ 150 กิโลกรัมต่อเดือน

นายมนู สุกมณี เจ้าของร้าน ร้านอาหารตานู เล่าว่า  เราเปิดร้านมากว่า 20 ปี ได้เลือกใช้แต่ข้าวหอมมะลิ 100% เท่านั้นมาบริการลูกค้า เพราพข้าวหอมมะลิมีความหอม นุ่ม อร่อย ลูกค้าชอบ รับประทานกับอาหารเมนูไหนก็อร่อย ที่สำคัญเป็นข้าวท้องถิ่น หาซื้อง่าย มีปลูกในพื้นที่อำเภอศรีรัตนะอยู่แล้ว ตนเองก็รับประทานต่ข้าวหอมมะลิเช่นกัน ลองทานข้าวชนิดอื่น ก็ไม่อร่อย หอม นุ่ม เท่าข้าวหอมมะลิเลย จึงใช้แต่ข้าวหอมมะลิ 100% เท่านั้น ร้านของเราจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 น. ทุกวัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง

/////////////////////////