“ร้านน้องแฝด”อาหารตามสั่ง “ข้าวหอมมะลิสวย แม่ค้าหวานแหวว น่ารัก”

31

ร้านน้องแฝด ร้านอาหารตามสั่ง “ข้าวหอมมะลิสวย แม่ค้าหวานแหวว น่ารัก” ใส่ใจลูกค้าบริการด้วยข้าวหอมมะลิแท้ 100% ปลอดสารพิษ

ร้านน้องแฝด ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที่ 15 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เปิดให้บริการมากว่า 8 ปี ร้านอาหารตามสั่งร้าน “ข้าวหอมมะลิสวย แม่ค้าหวานแหวว น่ารัก” เป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ไม่ควรพลาด นอกจากอาหารที่ให้เยอะ และอร่อยแล้ว แม่ค้าที่ร้านน้องแฝดน่ารักมาก ๆ บริการด้วยรอยยิ้ม สดใสน่ารัก จึงทำให้มีลูกค้ามารับประทานอาหารบ่อยๆ นอกจากความน่ารักของแม่ค้าแล้ว ที่ร้านน้องแฝดยังได้ใช้ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ที่ปลูกเอง 15 ไร่ ปลอดสารพิษ มาไว้หุงบริการลูกค้าด้วย ปริมาณการใช้ต่อเดือนราว ๆ 450 กิโลกรัมต่อเดือน

นางสุกัญญา ธรรมสา เจ้าของร้าน ร้านน้องแฝด เล่าว่า ข้าวหอมมะลิที่เราใช้หุงบริการลูกค้านั้น เป็นข้าวที่ทางร้านปลูกเองปลอดสารพิษทุกขั้นตอน ด้วยวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพ ไม่มีปุ๋ยเคมีแม้แต่นิดเดียวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ 100% มีความหอม นุ่ม อร่อย เป็นพิเศษ ลูกค้ามารับประทานอาหารที่ก็ติดใจ มารับประทานบ่อยๆ จนมีลูกค้าประจำมารับประทานกันเป็นจำนวนมาก และการบริการลูกค้าด้วยรอยยิ้ม ที่สดใสน่ารัก ของแม่ค้าและพนักงานในร้านค้า การเอาใจใส่รวมถึงความสด สะอาด ถูกสุขอนามัย และมีประโยชน์ ทำให้อาหารมีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้น ร้านของเราจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. ทุกวัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง

/////////////////////////