“สวาท” ร้านอาหารตามสั่งเก่าแก่อำเภอไพรบึงเลือกใช้ข้าวหอมมะลิ 100%

20

ร้านสวาท ร้านอาหารตามสั่งเก่าแก่อำเภอไพรบึงเลือกใช้ข้าวหอมมะลิ 100% ให้ลูกค้าได้รับประทาน อร่อยถูกปาก เป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ไม่ควรพลาด แถมราคาก็เป็นมิตร ไม่แพง

ร้านสวาท ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ที่ 8 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เปิดให้บริการมากว่า 20 ปี ร้านอาหารตามสั่งเก่าแก่อำเภอไพรบึง ใกล้สถานีที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนา เช่น วัดปราสาทเยอ (วัดหลวงพ่อมุม) มีเมนูหลากหลายจนเลือกไม่ถูก แต่ที่แนะนำเลยคือเมนูซิกเนอเจอร์อย่าง “ข้าวผัดปู” ข้าวผัดที่เลือกใช้ข้าวหอมมะลิ 100% ผัดให้ลูกค้าได้รับประทาน อร่อยถูกปาก เป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ไม่ควรพลาด แถมราคาก็เป็นมิตร ไม่แพงจน ปริมาณการใช้ต่อเดือนราว ๆ 90 – 100 กิโลกรัมต่อเดือน

นางสวาท เสนคราม เจ้าของร้าน ร้านสวาท เล่าว่า ร้านของเราเปิดบริการมากว่า 20 ปีแล้ว เรื่องคุณภาพ ความสะอาด ความสดของอาหาร และที่สำคัญ ข้าวที่ใช้ในการหุงให้ลูกค้าได้รับประทานกัน ต้องเป็นข้าวหอมมะลิ 100% เท่านั้น เพราะนอกจากจะมีความหอม นุ่ม อร่อยแล้ว สิ่งสำคัญลูกค้าที่ได้รับประทานที่ร้านของเราต้องมีความประทับใจร้านเรา รับประทานแล้วต้องกลับมารับประทานซ้ำอีก แสดงให้เห็นว่าร้านของเราบริการด้วยวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ 100% นั่นเอง ร้านของเราจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. ทุกวัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง

/////////////////////////