“ครัวคุณยาย”ส่งเสริมใช้ข้าวหอมมะลิแท้100% บริการลูกค้า

30

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ส่งเสริมให้ร้านอาหาร ทั้ง 22 อำเภอ มุ่งใช้ข้าวหอมมะลิแท้100% หุงให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งรสชาติของอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยว การผลิตข้าวหอมมะลิแท้

ร้านอาหารครัวคุณยาย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปทำการสำรวจ แนะนำ เจ้าของร้านอาหารครัวคุณยาย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมร้านอาหารใช้ข้าวหอมมะลิแท้100% ในการหุงดูแลลูกค้าที่มาทานอาหารที่ร้าน ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ร้านนี้ได้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ก่อนที่จะนำมาหุงปรุงอาหารให้บริการลูกค้าที่ร้าน นอกจากนั้นร้านนี้ยังดูแลรักษาในด้านความสด สะอาดของร้านอาหาร ของวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารทุกชนิด ซึ่งมีหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะสั่งเป็นข้าวราดอาหาร หรือจะสั่งเป็นแบบกับข้าวทานกับข้าวสวยหอมมะลิแท้100%  ซึ่งผลจากการที่ร้านครัวคุณยาย นำข้าวหอมมะลิแท้มาหุงให้บริการแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าติดใจ อาหารที่อร่อย ต้องทานกับข้าวที่อร่อย อย่างข้าวสวยหอมมะลิแท้100%

นายเกรียงไกร ชัยรัญจวนสกุล เจ้าของร้าน ครัวคุณยาย เล่าว่า เดิมที่เราทำนาเอง และเป็นนาข้าวหอมมะลิแท้100%  จากนั้นเราก็มาเปิดร้านอาหาร เราก็เอาข้าวหอมมะลิแท้ของเรานี้แหละมาเปิดตลาด มาหุงให้ลูกค้าเราได้ทาน จากนั้นเราก็ตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลิตข้าวหอมมะลิแท้ป้อนร้านเรา และส่งข้าวหอมมะลิแท้ อินทรีย์ขาย ซึ่งหากร้านเราทำอาหารมาอร่อยขนาดไหน แต่หากข้าวกินแล้วไม่อร่อยก็จะทำให้อาหารโดยรวมไม่อร่อย เราก็จะขายไม่ได้ ร้านก็จะอยู่ไม่ได้ ในตรงนี้เราจึงทำแบบครบวงจร คือปลูกข้าวทำนาอินทรีย์หอมมะลิเอง นำข้าวมาสีเอง คัดเลือกเอง ก่อนนำมาหุงให้ลูกค้าของเราทานที่ร้านอาหารของเรา ลูกค้าทุกคนชอบ เพราะเราดูแลด้านสุขภาพผู้บริโภคด้วย

ด้าน นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้เป็นของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดอำนาจเจริญ, จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ ที่มุ่งเน้นในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ซึ่ง 4 จังหวัดนี้มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิอยู่ 8.2 ล้านไร่ มีผลผลิต 2.7 ล้านตัน ถือว่าเป็นแหล่งข้าวหอมมะลิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คิดเป็น 12 % ของพื้นที่ทั้งหมดของไทย โดยเรามีเป้าหมายในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อยู่ที่ 1 ล้านไร่ แต่ความเป็นจริง ในจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพียง 3 แสนไร่ คิดเป็นเพียง 3%  ซึ่งหากผู้บริโภคต้องการบริโภคข้าวหอมมะลิที่ดี และปลอดภัย สำนักงานเกษตรจังหวัด จึงได้มาสร้างอัตลักษณ์ของร้านค้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องผลิต และจำหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์แท้100% และร้านค้าที่เราคัดเลือกจะต้องปรุงอาหารได้ สะอาด ปลอดภัย อร่อย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และต่อไปจะต้องร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการรับรองมาตรฐานด้วย

/////////////////////////