“บุญส่งโภชนา” ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% ถูกสุขอนามัย

20

ร้านบุญส่งโภชนา ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% ที่ตนเองได้ปลูกในพื้นที่ 20 ไร่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลอดสารพิษ ถูกสุขอนามัย ตามหลักโภชนา

ร้านบุญส่งโภชนา เปิดบริการมากตั้งแต่ พ.ศ. 2541ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ 5 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ร้านอาหารถูกสุขอนามัย เนื่องด้วยทางร้านบุญส่งโภชนา ได้ทำอาหารคนป่วยส่งให้กับโรงพยาบาลศิลาลาดด้วย รับรองความสะอาด ปลอดภัย  และถูกสุขอนามัยแน่นอน และต้องใช้ข้าวหอมมะลิในปริมาณที่มาก ราวๆ 450 กิโลกรัมต่อเดือน ข้าวหอมมะลิที่ใช้เป็นของตนเองที่ปลูกในพื้นที่ 20 ไร่ รับประกันว่าปลอดสารพิษ มีคุณภาพ วิตามิน และประโยชน์ครบถ้วน

นายบุญส่ง เหลี่ยมแก้ว เจ้าของร้าน บุญส่งโภชนา เล่าว่า ร้านของเรานอกจากจะมีอาหารตามสั่งแล้ว ก็ยังมีอาหารที่เป็นกับข้าวด้วย ไม่ว่าจะเป็นต้มยำต่างๆ แกงจืด ผัดผักบุ้งไฟแดง ผัดเผ็ดหมูป่า ไข่เจียว และยังไม่อาหารประเภท ลาบ ต้ม ก้อย อีกด้วย ซึ่งได้นำวัตถุดิบในพื้นที่อำเภอศิลาลาด พืชผักปลอดสารพิษจากชาวบ้านนำมาปรุงอาหารให้ลูกค้าได้บริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ และทางร้านตนเองยังได้ทำอาหารคนป่วยส่งทางโรงพยาบาลศิลาลาด ได้ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% ที่ตนเองได้ปลูกในพื้นที่ 20 ไร่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลอดสารพิษ ถูกสุขอนามัย  นอกจากนี้ข้าวหอมมะลิที่ปลูกจะมีความหอม นุ่ม อร่อยเป็นพิเศษอีกด้วย ทางร้านเราจะเปิดบริการตั้งแต่ 07.00 – 19.00 น. ทุกวัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง    

/////////////////////////