“ร้านเจ๊หน่อย” ร้านอาหารตามสั่ง คัดข้าวหอมมะลิคุณภาพพิเศษอย่างดี

27

ร้านเจ๊หน่อย ร้านอาหารตามสั่ง คัดข้าวหอมมะลิคุณภาพพิเศษอย่างดี หอม นุ่ม อร่อย บริการลูกค้า ติดใจขอเพิ่มอีกจาน

ร้านเจ๊หน่อย อาหารตามสั่ง ตั้งอยู่เลขที่146 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดร้านอาหารมากว่า 4 ปีแล้ว ด้วยบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เหมือนได้รับประทานอาหารที่บ้าน ได้ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% มาให้ลูกค้าได้บริโภค ที่ได้จากการกลุ่มเกษตกรข้าวหอมมะลิ ที่คัดคุณภาพอย่างดี เนื่องด้วยมีกลิ่นที่หอมกรุ่น เม็ดนุ่ม อร่อย ลูกค้า หรือนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ก็จะสั่งข้าวเพิ่มอีกจานเพราะว่าข้าวมีความหอม นุ่ม อร่อย นั่นเอง ซึ่งปริมาณการใช้ข้าวจะอยู่ราว 300 – 450 กิโลกรัมต่อเดือน

นางชฎาพร หนุนวงศ์ เจ้าของร้าน เจ๊หน่อย เล่าว่า ที่ได้เลือกใช้ข้าวหอมมะลิเพราะว่าข้าวหอมมะลิมีความหอม นุ่ม อร่อย ช่วยเพิ่มให้รสชาติของอาหารมีความอร่อยมากยิ่งขึ้น ตนเคยซื้อข้าวแข็งมาทำให้ลูกค้ากิน ลูกค้าบอกว่าข้าวแข็งมาก ไม่ชอบเลย ตั้งแต่นั้นจึงไม่นำมาทำอาหารให้ลูกค้าอีกเลย ข้าวหอมมะลิที่ใช้ได้คัดคุณภาพพิเศษอย่างดีลูกค้าที่มารับประทานที่ร้านนี้รับรองความอร่อยได้เลย เคยมีนักท่องเที่ยวมาจากต่างจังหวัดมาเที่ยววัดศรีบึงบูรพ์ ได้มารับประทานอาหารที่ร้านของตน บอกว่าข้าวที่เสิร์ฟอร่อยมาก ขอเพิ่มอีกจานด้วย จึงได้เลือกใช้ข้าวหอมมะลิ 100% มาโดยตลอด ทางร้านเราเปิดบริการตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง    

/////////////////////////