“เดอลาปลา”จะดื่มกาแฟหรือรับประทานอาหารบรรยากาศชิล ๆ ฟินไปอีก

30

เดอลาปลา จากร้านกาแฟ เพิ่มเติมอาหารตามสั่ง บรรยากาศชิลล์ ๆ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่มาดื่มกาแฟ และอยากรับประทานอาหาร ข้าวหอมมะลิ 100% จึงเป็นจุดดึงใจลูกค้าให้มารับประทานอาหารด้วย ซึ่งไม่แน่ใจว่าลูกค้ามาดื่มกาแฟ หรือรับประทานอาหารมากกว่ากัน

เดอลาปลา ตั้งอยู่เลขที่ 165 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดบริการมาเพียง 1 ปี ก็มีคนติดใจในรสชาติอาหารที่รับประทานควบคู่ข้าวหอมมะลิแท้ 100%  ได้จากแปลงนาข้าวอินทรีย์ที่ปลูกเอง 15 ไร่ ปลอดสารพิษ ข้าวมีความหอม นุ่ม อร่อย เป็นพิเศษ

นางสาวอลิศ บุญปัญญา พนักงานของร้าน เดอลาปลา เล่าว่า ทางร้านนอกจากมีบริการเครื่องดื่มประเภทกาแฟแล้ว ยังมีอาหารตามสั่งไว้ค่อยบริการลูกค้าด้วย เนื่องจากลูกค้าบ้างมาดื่มกาแฟที่ร้านก็จะมานั่งทำงานด้วย จึงทำให้อยู่ในร้านนาน ลูกค้าก็ต้องการรับประทานอาหารด้วย จึงได้เพิ่มเมนูอาหารขึ้นมา ด้วยทางร้านมีข้าวหอมมะลิที่ปลูกแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษ อยู่แล้ว จึงทำให้ร้านไม่ต้องไปซื้อข้าวสารจากร้านค้า หรือ โรงสี จึงทำให้ทางร้านลดุทนการซื้อข้าวไปด้วย และสิ่งสำคัญที่ทำให้มีลูกค้ามารับประทานอาหารที่นั่น เพราะเราใช้ข้าวหอมมะลิ 100% บริการลูกค้า ทำให้รสชาติอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้น ซึ่งประมาณที่ใช้หุงประมาณ 3 – 5 กิโลกรัมต่อวัน ทางร้านเราจะเปิดบริการตั้งแต่ 08.00 – 20.00 ทุกวัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง    

/////////////////////////