“อารีย์โภชนา” ร้านอาหารตามสั่งเล็ก ๆใส่ใจลูกค้า ใช้ข้าวหอมมะลิ 100%

34

อารีย์โภชนา ร้านขายอาหารตามสั่งเล็ก ๆ ภายในบ้านของตัวเอง ใส่ใจลูกค้า ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% ปลอดสารพิษ ลูกค้ามาบริโภคทุกๆ วัน ข้าวที่ใช้หุงเพื่อให้บริการ ต้องเป็นข้าวมะลิแท้100% เท่านั้น

อารีย์โภชนา เปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ตั้งอยู่เลขที่ 246 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ คุณยายอารีย์และสามีได้เปิดร้านขายอาหารตามสั่งเล็ก ๆ ภายในบ้านของตัวเอง เพราะอยู่กัน 2 คน เลี้ยงหลานเล็กๆ 1 คน ลูกๆก็ทำงานที่ต่างจังหวัดกันหมด จึงได้เปิดร้านขายอาหารเพื่อจะได้ไม่เหงา และมีเพื่อนมาแวะทานอาหาร ได้พูดคุยกัน ทางร้านอารีย์โภชนาได้ใช้ข้าวหอมมะลิที่ปลูกเองมาบริการลูกค้าด้วย

นางอารีย์ ศักดิ์เทวินทร์ เจ้าของร้าน อารีย์โภชนา เล่าว่า ร้านของตนเป็นร้านอาหารตามสั่งที่จะมีลูกค้ามาทานตลอด เพราะลูกค้าบอกข้าวอร่อย จึงติดใจ ก็ได้ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% เพราะข้าวหอมมะลิมีความหอม นุ่ม อร่อย และปลอดสารพิษ ซึ่งในละเดือนเราจะใช้ข้าวหอมมะลิแท้100% หุงบริการลูกค้า ราวๆ 3 กิโลกรัมต่อวัน เปิดตั้งแต่เวลา 07.00 ถึง เวลา 16.00 น. ทุกวัน เพราะเราเชื่อว่าเราทานข้าวทุกวัน ลูกค้าเราก็จะต้องได้ทานข้าวที่ดีมีคุณภาพทุกวันเช่นกัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง    

/////////////////////////