“ครัวทางทอง”ร้านอาหารตามสั่งบรรยากาศตามกลางธรรมชาติ

30

ร้านครัวทางทอง ร้านอาหารตามสั่งบรรยากาศตามกลางธรรมชาติ คัดสรรวัตถุดิบที่สด สะอาด ปลอดภัยมาปรุงอาหารให้ลูกค้าได้รับประทานพร้อมกับข้าวหอมมะลิ 100% ร้อน ๆ

 ร้านครัวทางทอง เป็นร้านอาหารตามสั่งบรรยากาศตามกลางธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่หมู่12 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดร้านได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น แต่ก็มีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานอาหารอยู่ตลอด โดยทางร้านได้คัดสรรวัตถุดิบที่สด สะอาด ปลอดภัยมาปรุงอาหารให้ลูกค้าได้รับประทานกัน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ หรือผักต่างๆ ต้องสดใหม่ทุกวัน และเมื่อนำมาปรุงอาหารให้ลูกค้าได้รับประทานกับข้าวหอมมะลิ 100 % ก็ยิ่งทำให้รสชาติอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้น ทางร้านได้เลือกซื้อข้าวสารหอมมะลิจากร้านค้าที่ไว้ใจคัดข้าวหอมมะลิคุณภาพที่ดีให้ ปริมาณการใช้ข้าวหอมมะลิอยู่ที่ประมาณ 450 กิโลกรัมต่อเดือน

นางสาวกีรติกา จำรักษา เจ้าของร้าน เล่าว่า  ร้านของตนจะเน้นความสะอาดของอาหาร เนื้อสัตว์หรือผักสดที่นำมาปรุงอาหารต้องสดใหม่เสมอ และรสชาติอาหารก็ต้องอร่อย ลูกค้ามารับประทานแล้วต้องกลับมารับประทานซ้ำอีก ตนจึงเลือกใช้ข้าวหอมมะลิ 100% บริการลูกค้าให้ได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพ หอม นุ่ม อร่อย และข้าวที่ดีก็จะทำให้รสชาติของอาหารดีขึ้นอีกด้วย ปริมาณการใช้ข้าวหอมมะลิอยู่ที่ประมาณ 450 กิโลกรัมต่อเดือนโดยทางร้านเราเปิดบริการตั้งแต่ 06.00 – 20.00 น. ทุกวัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราช ธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง    

/////////////////////////