“ใช่เลยผัดไทกุ้งสด” ร้านขายอาหารตามสั่งสุดอินดี้

23

ร้านใช่เลยผัดไทกุ้งสด ร้านขายผัดพร้อมด้วยอาหารตามสั่งสุดอินดี้ เลือกข้าวหอมมะลิ 100% ใส่ใบเตยเพิ่มความหอมของข้าวหอมมะลิมากยิ่ง ข้าวหอมมะลิที่ใช้เป็นข้าวคุณภาพอย่างดี มั่นใจได้ว่าลูกค้ามาร้านใช่เลยฯ จะได้รับประทานข้าวหอมมะลิ 100%

ร้านใช่เลยผัดไทกุ้งสด ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ที่ 7 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดบริการมากว่า 1 ปี ถึงจะเป็นร้านผัดไท แต่ก็มีเมนูอาหารตามสั่งที่รับประทานกับข้าวหอมมะลิร้อน ๆ เช่น ผัดกระเพราหมู,กระเพราไก่,ข้าวผัดต่าง ๆ ที่ใช้ข้าวหอมมะลิมาบริการลูกค้าให้รับประทานกัน ซึ่งข้าวหอมมะลิร้านใช่เลยฯ มีความพิเศษที่ได้ใส่ใบเตยในหม้อหุงข้าวด้วย เพื่อเพิ่มความหอมของข้าวหอมมะลิมากยิ่ง ข้าวหอมมะลิที่ใช้เป็นข้าวคุณภาพอย่างดี มั่นใจได้ว่าลูกค้ามาร้านใช่เลยฯ จะได้รับประทานข้าวหอมมะลิ 100% ที่มีความหอม นุ่ม อร่อย แน่นอน

นายณัฐวุฒิ ธารากูล เจ้าของร้าน เล่าว่า  ร้านของตนนอกจากจะขายผัดไทดีแล้ว ยังมีเมนูอาหารตามสั่งต่าง ๆ ในการบริการลูกค้าให้ได้บริโภครับประทานกัน ตนได้เลือกข้าวหอมมะลิ 100% คุณภาพเกรด A ที่มีความหอม นุ่ม อร่อย มีเม็ดที่สวยงาม มาบริการลูกค้า ทำให้ลูกค้าชอบมาก เมนูอาหารตามสั่งต่าง ๆ จึงขายดีเช่นกัน โดยทางร้านเราเปิดบริการตั้งแต่ 09.00 – 16.00 น. ทุกวัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราช ธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง     

/////////////////////////