“เสียวแซ่บ”คัดข้าวหอมมะลิ 100% ปลอดสารพิษบริการลูกค้า

24

ร้านเสียวแซ่บ ร้านอาหารตามสั่งคัดเลือกข้าวหอมมะลิ 100% ปลอดสารพิษ มาบริการลูกค้าให้ได้บริโภค ให้ลูกค้าได้รับประทานข้าวหอมมะลิ 100% ปลอดสารพิษ มีคุณภาพ มีประโยชน์

ร้านเสียวแซ่บ  ตั้งอยู่เลขที่ 340 หมู่ที่ 7 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นร้านขายอาหารตามสั่งทุกเมนู แม้จะเปิดบริการได้เพียง 2 เดือนเท่านั้น แต่ก็มีลูกค้าติดใจมารับประทานอาหารที่ร้านนี้ตลอด นั้นก็เพราะว่าเจ้าของร้านได้คัดเลือกข้าวหอมมะลิ 100% ปลอดสารพิษมาบริการลูกค้าให้ได้บริโภคกันนั่นเอง ร้านเสียวแซ่บยังได้ใช้ข้าวของตนเองที่ปลูกแบบอินทรีย์ ปลอดสารพิษแน่นอน

นางสุภาณี บูชาพันธ์ เจ้าของร้าน เล่าว่า  ตนได้ปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง และอยากให้ลูกค้าได้รับประทานข้าวปลอดสารพิษ มีคุณภาพ มีประโยชน์ พร้อมกับอาหารที่ทำเสร็จใหม่ๆ จะทำให้รสชาติอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งข้าวหอมมะลิ 100% ของตน จะมีความหอม นุ่ม อร่อย และเม็ดสวย จึงได้นำข้าวที่ปลูกมาให้ลูกค้าได้รับประทาน ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกแบบอินทรีย์ มั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษแน่นอน จำนวนที่ปลูกข้าวมีอยู่ 11 ไร่ และเพื่อเป็นการลดทุนในการขายอาหารด้วย โดยทางร้านเราเปิดบริการตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราช ธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง