“ร้านเลิศลอย”ร้านอาหารตามสั่ง สั่งได้ทุกอย่าง

40

ร้านเลิศลอย  ร้านอาหารตามสั่งลูกค้าสามารถสั่งได้ทุกอย่าง แม่ค้าสามารถทำให้รับประทานได้หมด และยิ่งได้รับประทานพร้อมกับข้าวหอมมะลิ 100% ร้อนๆ ยิ่งอร่อย

ร้านเลิศลอย  ตั้งอยู่เลขที่ 307 หมู่ที่ 7 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นบริการมากว่า 20 ปีแล้ว เป็นร้านอาหารตามสั่งลูกค้าสามารถสั่งได้ทุกอย่าง แม่ค้าสามารถทำให้รับประทานได้หมด และยิ่งได้รับประทานพร้อมกับข้าวหอมมะลิ 100% ร้อนๆ ยิ่งอร่อย ทางร้านเลิศลอยได้ใช้วิธีการนึ่งข้าวสวย จะได้เม็ดข้าวที่สวยอวบหอมกรุ่นนุ่มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่คนในพื้นที่อำเภอเบญจลักษ์จะนิยมกินข้าวหอมมะลิมากที่สุด เพื่อให้ได้อรรถรสในการรับประทานอาหาร ทางร้านจึงเลือกใช้ข้าวหอมมลิ 100 % เท่านั้น

นางนุชนารถ จันใด เจ้าของร้าน เล่าว่า  ทางร้านเราได้ใช้ข้าวหอมมะลิในการบริการลูกค้าให้ได้บริโภคกัน โดยจะใช้วิธีนึ่งข้าวด้วยหวดนึ่งข้าวเหนียว นำมาใช้ในการนึ่งข้าวสวยแทน เพราะจะทำให้ได้เม็ดข้าวที่สวย เม็ดอวบน่ารับประทาน และเมื่อนำมาทำเมนูข้าวผัดต่าง ๆ ก็จะได้เม็ดข้าวที่สวยงามน่ารับประทาน และข้าวที่นำมาให้ลูกค้าบริโภคนั้น เป็นข้าวหอมมะลิที่ตนปลูกเองด้วย และคัดจากร้านค้าที่ไว้ใจว่าได้จำหน่ายข้าวหอมมะลิแท้ 100% ให้กับทางเราด้วย ซึ่งปลอดภัยไร้สารพิษ เพราะตนเองก็รับประทานข้าวหอมมะลิเช่นกัน โดยทางร้านเราเปิดบริการตั้งแต่ 07.00 – 17.00 น. ทุกวัน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราช ธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง