“ร้านครัวเบญจลักษ์” มั่นใจใช้ข้าวหอมมะลิ100%

36

ร้านครัวเบญจลักษ์  ครัวขึ้นชื่อของอำเภอเบญจลักษ์ ลูกค้าติดใจในรสชาติอาหาร อร่อย สะอาด ปลอดภัย ที่สำคัญใช้ข้าวหอมมะลิ 100% กว่า 10 ปีแล้ว

ร้านครัวเบญจลักษ์  ตั้งอยู่เลขที่ 138 หมู่ที่ 7 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นร้านอาหารตามสั่งขึ้นชื่อของอำเภอเบญจลักษ์ ด้วยเมนูที่หลากหลายให้ได้เลือกรับทาน ไม่ว่าจะเป็น กระเพราหมู,กระเพราไก่,คะน้าหมูกรอบ, ผัดเห็ดรวม, ต้มเลือดหมู,ต้มยำทะล และอีกหลายหลายเมนู เปิดบริการมากว่า 10 ปี ลูกค้าติดใจในรสชาติอาหาร อร่อย สะอาด ปลอดภัย รวดเร็ว โดยมีการใช้ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ในการบริการให้ลูกค้าได้รับประทาน ซึ่งการใช้ข้าวหอมมะลิมาบริการลูกค้านั้นทำให้รสชาติของอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้น

นายสมศักดิ์ ชโยคปการกุล เจ้าของร้าน เล่าว่า  ตนเคยลองหุงข้าวเม็ดยาวรับประทานเองแล้ว ไม่อร่อยและข้าวมีความแข็งมาก จึงไม่นำมาให้ลูกค้าบริโภค ตนจึงเลือกใช้เพียงแต่ข้าวหอมมะลิ 100 % เท่านั้น เพราะข้าวหอมมะลิ มีความ หอม นุ่ม อร่อย ลูกค้าก็ชอบด้วย ตลอด 10 ปีที่เปิดร้านมานี้ จึงเลือกใช้แต่ข้าวหอมมะลิ 100% เท่านั้น และเมื่อได้รับประทานพร้อมกับกับข้าวของทางร้านแล้วยิ่งอร่อยมากยิ่งขึ้น ปริมาณข้าวที่ใช้ต่อเดือนประมาณ 50-100 กิโลกรัมโดยร้านเราจะเปิดบริการตั้งแต่ 06.00 น. – 17.00 น. ทุกวัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราช ธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง     

/////////////////////////