“ร้านเจ๊ดาว” ร้านอาหารตามสั่งที่เน้นคุณภาพเกรด A

30

ร้านเจ๊ดาว  ร้านอาหารตามสั่งที่เน้นคุณภาพเกรด A ข้าวหอมมะลิต้องมีความหอม เม็ดนุ่ม อร่อย มาบริการลูกค้า และลูกค้าประทับใจ ทำให้เปิดบริการมานานกว่า 20 ปี

ร้านเจ๊ดาว  ตั้งหมู่ที่ 7 ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เปิดบริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ร้านเจ๊ดาวเป็นร้านขายอาหารตามสั่ง กระเพราะหมู, กระเพราไก่, ไข่เจียว, และเมนูอื่นๆ อีกมาก ได้เลือกใช้ข้าวหอมมะลิมาบริการลูกค้าที่ซื้อมาจากโรงสีที่ไว้ใจคัดคุณภาพข้าวอย่างดี เพื่อลูกค้าได้รับประทานข้าวหอมมะลิที่หอม นุ่ม อร่อย

นางดาวใจ นามวงษ์ เจ้าของร้าน เล่าว่า ได้เลือกใช้ข้าวหอมมะลิบริการลูกค้า เพราะว่าข้าวหอมมะลินั้นมีความหอม นุ่ม อร่อย อีกทั้งตนเองก็รับประทานข้าวหอมมะลิเองด้วย จึงได้ซื้อข้าวหอมมะลิจากโรงสีที่ไว้ใจคัดคุณภาพไว้ให้ เนื่องจากตนเองก็เปิดร้านอาหารมานานจึงต้องเลือกโรงสีที่คุ้นเคยกัน และให้โรงสีคัดคุณภาพข้าวอย่างดีให้กับทางร้าน ต้องคุณภาพเกรด A เท่านั้น ข้าวหอมมะลิต้องมีความหอม เม็ดนุ่ม อร่อย มาบริการลูกค้า และลูกค้าประทับใจ จึงทำให้ร้านตนเองเปิดได้มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปีแล้ว โดยร้านเราจะเปิดบริการตั้งแต่ 06.00 น. – 20.00 น. ทุกวัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราช ธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง    

/////////////////////////