“ร้านแอบแซ่บ” ร้านอาหารตามสั่ง สะอาด ปลอดภัย ปลอดสารพิษ

23

ร้านแอบแซ่บ  ร้านอาหารตามสั่ง ที่สะอาด ปลอดภัย ไม่เอาเปรียบลูกค้า เลือกข้าวหอมมะลิที่ปลอดสารพิษ และจากกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรย์ เพื่อลูกค้าได้รับประทานข้าวอินทรีย์ที่ปลอดสารพิษ

ร้านแอบแซ่บ  ตั้งหมู่ที่ 3 ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เปิดบริการมากว่า 15 ปี ร้านแอบแซ่บเป็นขายอาหารตามสั่ง กระเพราะหมู, กระเพราไก่, ไข่เจียว, ไข่ดาว และส้มตำ รสชาติอาหารแซ่บสมชื่อ ได้เลือกใช้ข้าวหอมมะลิมาบริการลูกค้า ที่ปลูกเอง ปลอดสารพิษ พร้อมกับซื้อจากกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์ มั่นใจได้ว่าเป็นข้าวอินทรีย์ที่ปลอดสารพิษมาบริการลูกค้าได้รับรับประทานข้าวที่มีคุณภาพและมีปะโยชน์ต่อร่างกาย

นางวาสนา นิ่มนึก เจ้าของร้าน เล่าว่า ตนเองปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารกินเอง บ้างครั้งก็ได้ซื้อจากกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรย์บ้าง เนื่องจากเราจะต้องรับประทานข้าวทุกวัน ตนจึงเลือกรับประทานข้าวหอมมะลิที่มีประโยชน์ ปลอดภัยไม่มีสารพิษ ซึ่งเรารับประทานข้าวที่ดียังไง ก็อยากให้ลูกค้ารับประทานที่ดีเช่นกัน เรามีคติว่า สะอาด ปลอดภัย ไม่เอาเปรียบลูกค้า และด้วยข้าวหอมมะลิ มีความหอม เม็ดนุ่ม อร่อย ลูกค้าก็ชอบ เราก็ภูมิใจ โดยร้านเราจะเปิดบริการตั้งแต่ 07.00 น. – 20.00 น. ทุกวัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราช ธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง    

/////////////////////////