“ร้านเกมส์กัน” ร้านอาหารตามสั่งที่ใส่ใจลูกค้า

21

ร้านเกมส์กัน  ร้านอาหารตามสั่งที่ใส่ใจลูกค้า นำข้าวหอมมะลิปลอดสารมาบริการลูกค้าให้ได้รับประทานข้าวที่อร่อย หอม นุ่ม

ร้านเกมส์กัน  ตั้งอยู่เลขที่ 33/4 หมู่ที่ 8 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เปิดมากว่า 8 ปีแล้ว ร้านเกมส์กันเป็นขายอาหารตามสั่ง มีทั้งส้มตำ ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ ซึ่งได้เลือกใช้ข้าวหอมมะลิมาบริการลูกค้า ด้วยได้ปลูกข้าวหอมมะลิไว้รับประทานเอง จึงได้ใช้ข้าวหอมมะลิที่ปลูกนำมาบริการลูกค้าให้ได้รับประทานกัน เพราะข้าวหอมมะลิรับประทานเองนั้น จึงเป็นข้าวที่ปลอดสารพิษแน่นอน

นางประยูร นามวงษ์ เจ้าของร้าน เล่าว่า เนื่องจากเราปลูกข้าวหอมมะลิไว้รับประทานเอง เราได้ใช้ข้าวหอมมะลิที่เราปลูกนำมาบริการลูกค้าด้วย ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิที่ปลอดสาร ไม่มีสารเคมี อีกทั้งข้าวหอมมะลิที่เราปลูกมีความหอม นุ่ม อร่อย และลูกค้าก็ชอบ จึงได้ใช้ข้าวหอมมะลิบริการลูกค้าตลอดมา เพราะตนเองเคยลองซื้อข้าวเม็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ มาลองหุงทานเอง ได้ทานแล้วรู้สึกว่าข้าวมีความแข็ง ไม่อร่อย จึงไม่เอาข้าวนั้นมาบริการลูกค้า จึงได้เลือกใช้แต่ข้าวหอมมะลิที่ตนปลูกมาบริการลูกค้ามาตลอด เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. ทุกวัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราช ธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง    

/////////////////////////