ร้านอาหารตามสั่ง”น้องนัท”ลองแล้วติดหนึบ

49

ร้านน้องนัท  ร้านอาหารตามสั่งที่มีลูกค้าติดใจมากินกันมาก มีหลากหลายเมนู แม่ค้าใจดี เลือกข้าวหอมมะลิที่ดี มีคุณภาพมาบริการลูกค้า เน้น! ตนเองกินข้าวหอมมะลิที่อร่อย ลูกค้าก็ต้องได้กินข้าวหอมมะลิที่อร่อยเช่นกัน

ร้าน น้องนัท  เปิดมา 10 ปีแล้ว ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ 3 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ตรงสี่แยกไฟแดงตรงไปทางอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากร้านน้องนัทเป็นขายอาหารตามสั่ง ไม่ว่าจะเป็นเมนูกระเพราะหมู,ไก่, หมูทอดกระเทียม,คะน้าหมูกรอบ,ผัดพริกแกง,แกงจืด และเมนูอื่นๆ อีกมาก ได้เลือกใช้ข้าวหอมะลิคุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อบริการลูกค้าได้กินอาหารที่อร่อย มีคุณภาพ และประทับใจได้กลับมากินที่ร้านอีกครั้ง

นางถวิล ปทุม เจ้าของร้าน เล่าว่า เราขายอาหารตามสั่งมานาน จะใช้เพียงข้าวหอมมะลิมาใช้บริหารลูกค้าเท่านั้น เนื่องจากตนเองก็กินข้าวหอมมะลิเช่นกัน ข้าวหอมมะลิมีความหอม นุ่ม อร่อย กินกับข้าวอะไรก็อะไร ซึ่งการใช้ข้าวที่คุณภาพดีบริการลูกค้าก็ทำให้รสชาติอาหารดีขึ้นเช่นกัน ข้าวที่ใช้ได้มาจากโรงสีที่ตรวจสอบแล้วว่าคัดข้าวคุณภาพให้กับเรา เป็นข้าวสวยหอมมะลิแท้100% มาหุงร้อนๆ บริการลูกค้า ใช้ข้าวหอมมะลิราวเดือนละ 50 กิโลกรัม เปิดตั้งแต่ 10.00 ถึง 20.00 น. ทุกวัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราช ธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง    

/////////////////////////