ลาบ ก้อย ต้ม ต้องมาที่ “เลิศอีสาน”

38

เลิศอีสาน  ร้านอาหารอีสานโดยแท้ แม้แต่ข้าวหอมมะลิ ยังนำมาจากแปลงนาข้าวของตนเอง ใช้ข้าวเหนียวอีสานแท้ ข้าวสวยก็ใช้ข้าวสวยหอมมะลิ 100% ดีต้องขม นมต้องใหม่

ร้าน เลิศอีสาน  เปิดมา 19 ปีเศษ ตั้งอยู่เลขที่ 125/3 ถนนเทพา ตรงสีแยกหอการค้า ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จากเดิมที่ชื่นชอบทำลาบ ก้อย กินกันเองภายในครอบครัว ต่อมาเพื่อนๆ มาชื่นชอบด้วย และส่งเสริมให้เปิดร้านขาย เพื่อที่จะได้แบ่งปันความอร่อยไปสู่ผู้อื่น ก็เลยเปิดขายเรื่อยมา สิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคประทับใจ มาทานก้อย มาทานต้ม ย่างพวงนม ต้องสดใหม่ เรียกได้ว่า นมต้องใหม่ เสื้อร้องไห้ร้อนๆ มาทานลาบเนื้อ มาทานลาบหมู ต้มเปื่อยๆ ผักสดๆ การบริการต้องรวดเร็ว ทันใจ อร่อย สดสะอาด ไม่หวงเครื่อง ไม่ได้เอากำไรมาก อาศัยขายมาก เพื่อนๆ คนที่รู้จัก ชื่นชอบเป็นขาประจำ จึงทำให้ร้านเราอยู่ได้ และที่สำคัญ สำหรับคอข้าวสวย ต้องมาทานที่ร้านประจำ เราใช้ข้าวหอมมะลิแท้100% จากแปลงนาของเรา เพราะเราหุงทานเอง เหลือจากขายให้บริการลูกค้าเราก็ทานกันเองด้วย

นางสาว ประนอม สาธุ เจ้าของร้าน เล่าว่า เพื่อความเป็นเลิศของเมนูอาหารอีสานโดยแท้ เนื้อวัวเราคัดเลือกเอง ต้องเป็นเนื้อวัวแท้ๆ เนื้อหมูต้องสดๆ สำหรับเมนูหมู เครื่องปรุงที่คัดเลือกมาปรุงต้องใหม่ สะอาด อย่างเช่น ข้าวคั่ว ต้องคั่วเอง ใหม่ทุกวัน เครื่องเคียงผักสด ต้องคุณภาพดี ผักก็ต้องสด ล้างทำความสะอาดอย่างดี ให้สะอาดปลอดภัย เราทานได้ ลูกค้าเราก็ทานได้กันสดๆ เพื่อสุขภาพที่ดี เนื้อที่นำมาปรุงก็ต้องเลือกอย่างดี ถูกต้องตามกฎหมาย และที่สำคัญ ข้าวที่ใช้หุงบริการ นอกเหนือจากข้าวเหนียวที่คนอีสานชื่นชอบแล้ว เรายังมีข้าวสวยหอมมะลิแท้100% จากแปลงนาตนเอง มาหุงบริการร้อนๆ ใช้ข้าวหอมมะลิราวเดือนละ 200 กิโลกรัม เปิดตั้งแต่ 07.00 ถึง 16.00 น. ทุกวัน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราช ธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง