“ครัวศรีสวนผัก”เต็มไปด้วยผักสวนครัว รั้วกินได้

38

ครัวศรีสวนผัก ทำไมต้องครัวศรีสวนผัก ร้านนี้แต่ผักรึ! หรือมีอาหารประเภทผักเป็นหลัก ต่างสงสัย แต่เมื่อจอดรถหน้าร้าน ก็พอที่จะมองเห็น ภายในร้าน ต้นไม้ มีการจัดสวนและธรรมชาติ หรือว่าจะเป็นพืชผัก สวนครัว รั้วกินได้ และเมื่อเดินเข้าไป อ้อ..ร้านนี้อยู่ทามกลางสวนผักแทบทุกชนิด แล้ว ศรี คืออะไร ยังไม่ทราบ แต่ที่ทราบ ร้านนี้ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ให้บริการลูกค้าทุกราย

ครัวศรีสวนผัก ร้านนี้ตั้งอยู่ 39 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ – หนองครก ข้างร้านส้มตำสี่เผ่าไทย ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ คำว่า ครัว ก็พอเข้าใจได้ คำว่าศรี คือ ศรีสะเกษ คำตอบคือ ไม่ใช้ อ้าว คำว่าศรี คือ ภรรยาเจ้าของร้านชื่อศรี และคำว่า สวนผักก็คือ ต้องการให้ร้านเป็นบรรยากาศของการนั่งทานข้าวภายในสวนผัก ที่มีพืชผักมากมาย บรรยากาศร่มรื่น ทานไปมองต้นไม้ไป แต่ที่สำคัญ ร้านนี้ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100% หุงให้บริการลูกค้า ทุกจาน โดยข้าวหอมมะลิที่นำมาหุงให้บริการ เดือนหนึ่งๆ ราว 200 กิโลกรัม ซึ่งข้าวทุกเม็ด นำมาจากแปลงนาของตนเองที่มีราว 50 ไร่เศษ เปิดร้านขายกันตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ทุกวัน เมนูก็มีหลากหลาย ทั้งไทย ทั้งเทศ

นายวิชัย วงศ์ทา เจ้าของร้าน เล่าว่า เดิมตนเปิดร้านขายส้มตำ ชื่อร้านส้มตำสี่เผ่าไทย ขายอาหารและเน้นไปที่ข้าวเหนียว ก็เลยอยากจะเปิดร้านขายข้าวหอมมะลิจากแปลงนาของตนเอง เพราะเสียดายข้าวหอมมะลิสวยๆ ที่ตนเองลงแรงกายแรงใจ ตั้งใจทำนาข้าวหอมมะลิแบบปลอดสาร ข้าวนำไปขายให้โรงสี ก็ให้ราคาเท่ากันกับข้าวฉีดสารเคมี จึงอยากจะให้คนศรีสะเกษ ได้ทานข้าวหอมมะลิปลอดสาร อร่อย และปลอดภัย จึงเปิดอีกร้านหนึ่ง ครัวศรีสวนผัก นำชื่อศรีภรรยา มานำหน้าร้าน แลสวนผักก็คือ ให้ทุกท่านได้ทานข้าวอร่อย ปลอดภัยทามกลางสวนพืชผัก ที่จะทำให้ทุกคนสดชื่น สูดอากาศที่บริสุจน์จากสวนผักของเรา ทานอาหารที่ปลอดภัย ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ สุขภาพก็จะดี ซึ่งส่วนสำคัญ เราเน้นมากคือ ข้าวหอมมะลิแท้100% ของเรา สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ “รีวิวร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพในการให้บริการลูกค้า” พร้อมมอบป้าย  Q  ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ข้าวหอมมะลิคุณภาพของกลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณ์ตัวคิว รูปร่างจะคล้ายมาลัยกลม หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นเอกภาพ คือ การนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด มาร้อยประสานกัน ภายในวงกลมจะมีตราดวงพระอาทิตย์ขึ้น หมายถึง เป็นภูมิภาคที่ได้รับแสงอาทิตย์ เป็นอันดับแรกของไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิ ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนภาคอื่น รูปแปลงนา 4 แปลง หมายถึง แปลงนาข้าวหอมมะลิคุณภาพ ทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราช ธานี และอำนาจเจริญ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, รูปแม่น้ำ 3 สาย หมายถึง แม่น้ำโขง, แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภูมิภาคนี้ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ ต่อการทำนาของเกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด, รูปวงกลมสีเขียว หมายถึง การส่งเสริม และการพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมอบป้ายให้ร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิแท้100%  ในการหุงบริการผู้บริโภค ที่มารับประทานอาหารที่ร้านนี้ ภายหลังใช้ระยะเวลาสุ่มตรวจสอบมาแล้วช่วงหนึ่ง